Show simple item record

dc.contributor.advisorKorjus, Henn
dc.contributor.advisorLaarmann, Diana
dc.contributor.authorAllikmäe, Eneli
dc.date.accessioned2016-05-20T10:57:16Z
dc.date.available2016-05-20T10:57:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2641
dc.description.abstractKäesoleval sajandil on metsanduses esile kerkinud tõsine probleem juuremädanikku tekitavate seenhaiguste massilise levikuga okaspuudel. Juuremädanikud põhjustavad olulist kahju eelkõige intensiivselt majandatavates metsades ning endistele põllumajandusmaadele rajatud okaspuu kultuurpuistutes. Seenhaiguste poolt nakatatud puudest puuduvad enamikul visuaalselt lihtsalt tuvastatavad sümptomid, mistõttu on metsainventeerimise käigus keeruline kindlaks teha haiguse esinemist puistus. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata majandatavates hea sanitaarse seisukorraga puistutes okaspuude tervislikku seisundit resistograafi puurimiste abil, et uurida, kas visuaalselt terveks hinnatud puudes esineb juuremädanike poolt põhjustatud kahjustusi. Uuring viidi läbi Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikku kuuluval 20 proovitükil. Proovitükkidest tehti valik kümnes jänesekapsa kasvukohatüübi kuusikus ja kümnes pohla männikus. Mõlemas tüübis on viis puistut ajalooliste verstakaartide andmetel asunud alates 19. sajandi lõpust metsaga kaetud alal ja viis puistut metsata alal. Töö tulemustest selgus, et visuaalselt hea sanitaarse seisukorraga puistud on arvestataval määral (30%) mädanikega kahjustunud. Suuremal määral ning ulatuslikumalt olid kahjustunud kuusikud vanuses 50-65 aastat ning vähem männikud vanuses 95 aastat, kusjuures kuusikutes esines mädanikku vaid kuuskedel ja männikutes mändidel. Endisel maakasutusviisil ei olnud olulist seost juuremädanike levikuga puistus. Saadud tulemused võimaldavad tulevikus metsanduslike kasvumudelite koostamisel arvestada mädaniku esinemisega puistus.est
dc.description.abstractDuring the last century the the spreading of fungus diseases causing root rot in conifers has become more relevant in forest management. Root rot causes significant damage primarily in managed forests and in managed conifer stands established on former agricultural lands. Most trees infected by forest pathogens lack easily detectable visual symptoms what makes it difficult to detect the occurrence of a disease in a stand. The aim of this thesis was to evaluate the health conditions of conifers in managed forest stands by permanent sample plots in Estonia to detect root rot in trees that are visually in a good health condition. The choice of sample plots was made in ten Oxalis site type spruce stands and in ten Rhodococcum site type pine stands. According to historical maps both site types had five stands on historical forestland and five stands on former agricultural land. The results of the study showed that approximately 30% of the assessed stands were damaged by root rot. The spruce stands were damaged more often and more heavily if compared to the pine stands. In the spruce stands the decay occured only in spruces and in the pine stands only in pines. The damaged spruce stands were 50-65 years old and the damaged pine stands were approximately 95 years old. The correlation between root rot probability and former land use in a stand was not statistially important. The results contribute to the development of more realistic forest growth models in the future.eng
dc.subjectpuud (bot.)EST
dc.subjecthindamineEST
dc.subjectresistograafidEST
dc.subjectmetsadEST
dc.subjectkasvukohatüübidEST
dc.subjectjuuremädanikEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titlePuude seisundi hindamine resistograafiga metsa kasvukäigu püsiproovitükkidelest
dc.title.alternativeTree vitality assessment with resistography on forest permanent sample plotseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record