Show simple item record

dc.contributor.advisorPõllumäe, Priit
dc.contributor.authorSiirus, Taavi
dc.date.accessioned2016-05-18T08:43:58Z
dc.date.available2016-05-18T08:43:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2526
dc.description.abstractPõhieesmärk on luua ülevaade Tallinna linna omandis olevatest munitsipaalmetsadest. Kirjeldatud on linna haljastu majandamist ning linna loodust. Lisainfona on kajastatud kliima ja mulla iseärasused, puuliigid ja kasvukoha tüübid. Tähelepanu on pööratud Kohaliku omavalitsuse metsaomanikeks saamise võimalustele ning nende majandamise probleemidele. Informatsiooni hetkel Tallinna omandis olevate munitsipaalmetsade kohta on saadud Tallinna Keskkonnaameti töötajatelt. Kohalike omavalitsuste kohta materjali saamiseks on kasutatud ilmunud ajakirjandusartikkleid, uurimisraporteid. Tulemustena selgub, et omavalitsuste kaasarääkimine metsamajandamises on piiratud ja see on takistuseks majandamisel. Sammuti ei ole munitsipaalmaad ette nähtud majandutegevuseks mis soodustaks omavalitusete arengut. Kõige meeldejäävamaks faktiks töö koostamisel oli Eesti metsasuse pindala ja metsatagavara suurus. Seoses Tallinnaga jäi silma, et Lasnamäel ja Põhja- Tallinna linnaosas ei asu ühtegi munitsipaalmetsa.est
dc.description.abstractMost important was to create an overview of municipal forests in Tallinn. Work discribes Tallinn city nature and its management. In additon to there is an subtheme about climate, soil, basic forest types in Tallinn and main tree species. In my work there ara topics like how Local authority get their forests and what kind of managing problems do they have to cope with. The accurate overview how much forests are in hand of city Tallinn I got from Tallinn Environment Agency workers. Do gather Information about Local government I have used journal articles and research reports. As a result reveals Local government has limited ways to affect forest management. Municipal lands are not defined for Local government to develop economy or to expand. The most outstanding facts what I found out was how large area of Estonia is covered with forest and what is the size of forest reserve. With reference to Tallinn there is no municipal forests in the area of Lasnamäe and Põhja- Tallinn.eng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectkohalikud omavalitsusedest
dc.subjectTallinnest
dc.subjectlinnaloodusest
dc.subjectmunitsipaalmetsadest
dc.subjectomandest
dc.subjectmetsapoliitikaest
dc.titleMunitsipaalmetsade olukord ja majandamine Eestis Tallinna linna näitelest
dc.title.alternativeThe State and Management of Municipal Forest in Estonia - Example of City Tallinneng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-05-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record