Recent Submissions

 • Lääne-Siberi Laika Aretuseeskiri 

  Salk, Pirjo (Eesti Maaülikool, 2023)
  Lääne-siberi laika on Eestis enim kasvatatav laika tõug. Tõug aretati Venemaal manside ja hantide laikadest 20. sajandil. Bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade lääne-siberi laika populatsioonist Eestis ning koostada ...
 • Roomajate söötmisnõuded ja nende rakendamise tegelikkus Eestis 

  Vilt, Mari Ann (Eesti Maaülikool, 2023)
  Roomajate puhul on korrektne söötmine oluliseks faktoriks looma hea tervisliku seisundi tagamisel ning edukaks reproduktsiooniks. Sööda koostises peab olema sobilikus koguses proteiini, rasva, süsivesikuid, lisaks ...
 • Siidri tehnoloogia õppematerjal 

  Käo, Kaisa (Eesti Maaülikool, 2023)
  Ida-Euroopas on siidritootmine tõusev trend, mida kinnitab ka Eesti siidritootmise tõus. Kuid siine siidritootmine ja sellealane teadustöö on veel arengujärgus ning siidritootmisega seotud eestikeelset kirjandust on vähe. ...
 • Maailma erinevate piirkondade hapupiimatoodete iseloomustus ja tehnoloogiate võrdlus 

  Tenjes, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2023)
  Maailmas tarbitakse ning toodetakse sadu erinevaid hapupiimatooteid. Hapendatud piimatoodetel on hulgaliselt tervisele kasulikke omadusi, mistõttu on need väga populaarsed igal pool maailmas ning järjest arendatakse välja ...
 • Piimaveiste heaolu ja karjast väljaminek 

  Träss, Liisa (Eesti Maaülikool, 2023)
  Piimalehmade karjast praakimine on tihti seotud nende heaoluga või selle aspektide puudumisega. Heaolu omakorda on seotud väga tihedalt looma pidamistingimustega, mis sageli vajaksid paremaks muutmist. Heaolu ja piimalehmade ...
 • Kaasaegsed tehnoloogiad lambakasvatuses 

  Virkus, Marwin Joseph (Eesti Maaülikool, 2023)
  Bakalaureusetöös on toodud ülevaade enimkasutatavatest tehnoloogiatest, mida lambakasvatajad on hakanud viimastel aastatel suuremal või vähemal määral kasutama. Lambakasvatajatel puudub selge ülevaade erinevatest ...
 • Sõrgade hooldamisest, probleemidest ja nende tervist mõjutavatest teguritest piima- ja lihaveistel 

  Rannu, Lisette (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöös uuriti piima- ja lihaveiste sõratervishoidu Eesti farmides ning kuidas tagada hea sõrgade olukord. Selleks viidi läbi küsitlused Eesti piima- ja lihaveisekasvatajate hulgas. Andmeid analüüsiti MS Excel ...
 • Õlleraba säilitamise meetodid ja nende mõju mikroobide arvukusele 

  Koppel, Emeri (Eesti Maaülikool, 2022)
  Õlu on maailmas väga populaarne jook, kuid selle tootmisprotsessis tekib suurel hulgal kõrvalsaadust, mida nimetatakse õllerabaks. Enamasti suunatase õlle tegemisel tekkiv õlleraba loomasöödaks või visatakse ära. Kuid ...
 • Salaami valmistamisel kasutatavad suhkru liigid ja nende optimaalsed kogused 

  Rebane, Lisann (Eesti Maaülikool, 2022)
  Salaami on fermenteeritud vorst. Tavaliselt kasutatakse valmistamiseks sealiha. Päritolumaaks võib pidada Vahemeremaid, mille kaudu hakkas salaami toomine levima edasi mööda Euroopat ning Ameerika Ühendriikidesse. ...
 • Toitumuse visuaalse ja automaatse hindamise võrdlus 

  Matto, Anette (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö on osa söötmisteaduste õppetooli täidetavast projektist „Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel“. Teadusuuringuid, kus võrreldakse visuaalset ja automaatset toitumuse hindamise ...
 • Kalja valmistamisel käärimis-hapendamisprotsesside parameetrite jälgimine 

  Taimalu, Sven Sören (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kali on enamasti pärmi toimel kääritatud jook, kuid varasemalt kasutati protsessis ka piimhappebaktereid (LAB). Käesoleva töö esmärk on selgitada välja, kuidas piimhappebakterid mõjutavad nii üksi kui ka koos pärmiga ...
 • Bioplasti tootmine toidujäätmetest ja kasutamise võimalused toiduainetetööstuses 

  Danneberg, Kristel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Naftapõhiste plastide ja toidujäätmete üleküllus ning kahjulik mõju keskkonnale on pannud plasti tootjaid vaatama jätkusuutlikumade variantide suunas. Selliseks lahenduseks on bioplast ning bioplasti tootmine ...
 • Hein hobuste söödana 

  Stjopina, Anastasia (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös antakse kirjanduse põhjal ülevaade enamkasutatavatest hobuste söötadest, sh põhisöödana kasutatava heina organoleptilis-laboratoorsest kvaliteedist ja hobuste seedesüsteemist. Heina kvaliteedi uuring ...
 • Aflatoksiinide mõju juustus esinevatele piimhappebakteritele 

  Luik, Lisbeth (Eesti Maaülikool, 2021)
  Juust on levinud piimatoode kogu maailmas. Sobilike niiskuse ning temperatuuri parameetrite tõttu, on juust hallitusseente arenemiseks hea keskkond. Mõned hallitusseente hulka kuuluvad Aspergillus perekonna liigid ...
 • Mikroobide elulemuse hindamine lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes 

  Laas, Irma (Eesti Maaülikool, 2021)
  Traditsioonilisel meetodil valmistatud leivajuuretise kasutamine leiva tootmiseks on keerukas ja aeganõudev protsess, kuna juuretise metaboolselt aktiivsena hoidmine eeldab pidevat juuretise uuendamist. Sellest tulenevalt ...
 • Õlleraba koostise uurimine ühe Eesti väikeettevõtte näitel 

  Belskihh, Tatjana (Eesti Maaülikool, 2021)
  Õlleraba on peamine pruulimise jääkaine. Viimase aastakümne jooksul hakkati seda nimetama õllepruulimise väärtuslikuks kõrvalproduktiks, sest oma keemilise koostise poolest suudab õlleraba konkureerida mõne muu teraviljaga. ...
 • Fermenteri tööpõhimõte ja kasutusvõimalused mikrobioloogias 

  Sahharov, Pavel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Fermentereid ehk bioreaktoreid kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, sealhulgas näiteks teaduslaborites mitmesuguste mikrobioloogiliste protsesside uurimiseks. Ka Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete ...
 • Omanike harjumused koerte söötmisel ja selle seos koerte optimaalse kehakonditsiooniga 

  Toodo, Anette (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tänapäeval on võimalik koeri sööta nii valmissöödaga, valmistada sööt kodus kui ka kombineerida erinevaid söötmisviise. On oluline, et koer saaks söödaga vajalikud toitained ja sööt kataks koera ööpäevase energiavajaduse. ...
 • Tiinete ja imetavate emiste söötmine 

  Tigas, Karmen (Eesti Maaülikool, 2020)
  Üks suund, millega sigade aretuses on tegeletud, on tõsta põrsaste arvu pesakonnas ühe emise kohta. Selleks, et emised suudaksid oma täispotentsiaali saavutada on oluline neid õige söötmisega toetada. Seega on töö ...
 • Leivajuuretistes sisalduvate mikroobide biokeemilised ja antagonistlikud omadused 

  Šestopalova, Ksenia (Eesti Maaülikool, 2020)
  Leivajuuretise kasutamine leivatootmisel on oluline saavutamaks heade maitse-, lõhna- ja tekstuuriomaduste ning toiteväärtusega pagaritooted. Kaasaegses leivatööstuses põhineb leivajuuretise kasutamine selle igapäevasel ...

View more