Now showing items 1-1 of 1

  • Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs 

    Virveste, Risto (2013)
    Käesolev magistritöö järeldab, et Pärnu kesklinna piirkonda varustavad elektrienergiaga 10 kV toitefiidrid, millede osad kaablilõigud on vanemad kui 50 aastat. Toitefiidrid on koormatud ja kesklinna piirkonnas liituvad ...