Now showing items 1-1 of 1

  • Metoodilised võimalused tööstusroboti kasutamiseks õppetöös 

    Virro, Indrek (Eesti Maaülikool, 2017)
    Robotite rakendamine tööstuses ja automaatika suurendamine on kasvav ja pidev trend arenenud tööstusriikides. Selle tõttu on hangitud Eesti Maaülikooli tööstusroboti õppestend. Mille kasutatavust õppetöös on võimalik ...