Now showing items 1-1 of 1

  • Väikeelamu energeetika analüüs 

    Veere, Maris (2015)
    Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...