Now showing items 1-1 of 1

  • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

    Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
    Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...