Now showing items 1-1 of 1

  • Kirmsi alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

    Vaht, Veiko (2016)
    Liitumispunkt Miti ühefaasiline lühisvool ja pingekadu ei vasta kehtivatele nõuetele. Projekteerimisülesande järgi on rekonstruktsiooni põhjus Kirmsi alajaama fiidri F2 liiniprobleemi lahendamine. Käesoleva töö eesmärk on ...