Now showing items 1-1 of 1

  • Energiatarbimise optimeerimine asula joogivee tootmisel 

    Pomerants, Indrek (2015)
    Valdavalt tagatakse linnade, asulate ja väiksemate üksuste joogivee varustus põhjavee sügavamatesse kihtidesse rajatud puurkaevudega. Magistritöö eesmärgiks on küla joogivee tootmise elektrienergia tarbimise optimeerimine. ...