Now showing items 1-1 of 1

  • Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

    Põldsam, Karl Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
    Mõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni ...