Now showing items 1-1 of 1

  • AS Valga Haigla meditsiiniõdede töökeskkond ja töövõime 

    Kaur, Pille (2012)
    Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada AS Valga Haigla siseosakonna meditsiiniõdede töökeskkonnas esinevad ohutegurid, määrata töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus, töövõime muutus tööpäeva vältel ...