Now showing items 1-1 of 1

  • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

    Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
    Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...