Now showing items 1-1 of 1

  • Metoodilised võimalused manipulaatori kasutamiseks õppetöös 

    Kallissaar, Sander (Eesti Maaülikool, 2019)
    Magistritöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi manipulaatori kasutamiseks õppetöös. Robotitehnika arengu tulemusena on toimunud hüppeline areng õppeseadmete valdkonnas. Järjest rohkem ettevõtteid pöörab ressurssi ...