Now showing items 1-1 of 1

  • Energeetilised lahendused OÜ Kõverjärve Puhkemaja näitel 

    Kalder, Janar (2013)
    Magistritöö eemärk on käsitleda hoones kasutatavaid energeetika liike. Põhilised energia liigid on soojus- ja elektrienergia. Soojusenergia käsitlus koosneb soojuskadude arvutusest ja soojusenergeetilisest mudelist. ...