Now showing items 1-1 of 1

  • Õuna RLE alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

    Kajander, Vitali (2013)
    Pinge probleeme esineb üle Eesti. Põhjuseid võib olla mitu, näiteks asub tarbija alajaamast väga kaugel, kaabelliin on amortiseerunud, tarbijaid on lisandunud või on tatrbimine liinil ebaühtlase koormusega. Sellest ...