Now showing items 1-1 of 1

  • Masinatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ja töövõime 

    Juhanson, Leila (Eesti Maaülikool, 2018)
    Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis ning tööõnnetuste arv on viimastel aastatel tõusvas trendis. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama töökoha nii, ...