Now showing items 1-1 of 1

  • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

    Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
    Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...