Now showing items 1-1 of 1

  • Ahjus toimuva põlemisprotsessi juhtimise automaatika 

    Hade, Imre (2016)
    Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas põlemisautomaatika kasutamise abil vähendada ahjude kütmisel välisõhku paisatavat emissiooni, parandada kasutegurit ning muuta ahikütet samal ajal kasutajasõbralikumaks. Need ...