Now showing items 1-1 of 1

  • Ülekäiguradade valgustuse olukord Tartu Karlova linnaosas 

    Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2020)
    Tänavavalgustusel on väga tähtis roll linnakeskkonnas. Selleks, et autojuhid näeksid jalakäijaid ülekäigurajal, on vaja ülekäigurajad piisavalt hästi valgustada. Uurimuse eesmärgiks on hinnata Karlova linnaosa ülekäiguradade ...