Now showing items 1-1 of 1

  • Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori efektiivsusnäitajad 

    Feditšenkov, Vitali (2014)
    Võrreldes kolme erinevat metoodikat, mis on kirjeldatud antud magistritöös, saab teha järeldusi milline metoodika on sobilikum ja täpsem soojusenergia arvelduste tegemiseks. Ettevõtetes, kus ise olen töötanud, kasutatakse ...