Now showing items 1-1 of 1

  • Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses 

    Enn, Anni (Eesti Maaülikool, 2018)
    Kogu põllumajandussektoris on üle maailma hinnanguliselt umbes 1,3 miljardit töötajat – see moodustab poole maailma tööjõust. 2017. a. kulus Euroopa maades tööõnnetustele ja kutsehaigestumisele umbes 3,3% SKP-st e. 476 ...