Now showing items 70-89 of 256

 • Jõumuundurite maatriksmati kalibreerimisseade 

  Brutus, Allan (2014)
  2011. aastal soetas Tehnikainstituut endale 2 jõumuundur maatriksmatti Tekscan WalkWay 5400D. Firma poolt, kes antud toodet müüb ei pakkunud esmalt piisavalt palju informatsiooni, et mattide korraliku ja täpse töö jaoks ...
 • Kaherealine kartulipanur väikese veojõuklassiga traktoritele 

  Veeber, Priit (2014)
  Magistritööna on tegemist projektiga, mille käigus on projekteeritud kaherealine kartulipanur väikese veojõuklassiga traktoritele, mis on mõeldud väiketalunikele ja eelkõige just omatarbeks kartulit kasvatavatele ...
 • Kalli-Lõpe 10 kV fiidri rekonstrueerimine 

  Heinmets, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2021)
  Magistritöös on kirjeldatud ja analüüsitud Kalli-Lõpe 10 kV fiidri rekonstrueerimise elektriprojekti, projekteerimise protsessi ja projekteerimise käigus tekkinud probleemide lahendamist. Kalli-Lõpe 10 kV fiidri ...
 • Kallurhaagise projekt 

  Pihlo, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö käigus projekteeriti ja konstrueeriti Powersteel OÜ tarbeks kallurhaagis, mis on mõeldud esimeseks selletaoliseks haagiseks ettevõtte tootesarjas. Töö tervikuna on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses ...
 • Kartulisektorite lõikurseade 

  Lond, Martin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida kartuleid tsentreeriv kartulisektorite lõikurseade. Töös uuriti konkureerivaid seadmeid ja toiduainete tsentreerimisega seotud patente. Lisaks teostati kartulisektorite ...
 • Kassapidaja ergonoomiline töökoht terviseriskide vältimiseks 

  Voog, Egle (2013)
  Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte, järeldused ja soovitused: 1. Ankeetküsitlusele vastas 67 naiskassapidajat vanusevahemikus 19…63 aastat, kellest 50% jäid vanusegruppi 18…27 aastat. Keskmine vanus oli 33,5 ...
 • Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kallion, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Inimest ümbritseval töökeskkonnal on tihti peale suurem mõju tema tervislikule seisundile, kui seda tunnetatakse. Pikka aega istuvas asendis töötamist nimetatakse sundasendiks. On selge, et sundasendis olemine pikka aega ...
 • Käigukasti MTX75 optimeerimine N7Amootori karakteristikuga 

  Kruus, Kristo (2014)
  Töö põhiliseks eesmärgiks oli veoparameetrite optimeerimine kindla mootoriga. Vaatluse all oli kaks autospordiks ettenähtud võistlusautot. Kuna veojõu karakteristikud annavad sõiduki kohta hea ülevaate tekkivatest ...
 • Käsitööriistade konformsus 

  Oru, Signe (2013)
  Tööriista käepide on otseses kontaktis operaatori käega, mistõttu mõjutab selle kujundus otseselt tulemuslikkust ja mugavust. Seega tuleb valida käsitööriist vastavalt printsiibile sobilik kehale = sobilik käele. Ideaalis ...
 • Kemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhis 

  Kikas, Karit (2015)
  Viimase paarikümne aastaga on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud ning tulevikku vaadates muutume me plastmaterjalidest järjest rohkem sõltuvaks. Kilepakendite tootmisel ja värvimisel eraldub töökeskkonda ...
 • Keskkonnasäästlik energeetika Eestis ja Itaalias 

  Sarv, Maiken (2013)
  This paper introduces the work of electricity system and electricity production in European Union country Italy compared with a lot smaller nation Estonia. Most important key in this work is to evaluate the environmental ...
 • Kestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek AS 

  Org, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Vanemaealine töötaja on ettevõttes oluline väärtus, keda tuleb õpetada, tunnustada ja tagada igakülgsed arenguvõimalused ning seda ka tehnoloogiliste uuenduste puhul. Eesti riiklik poliitika näeb ette tööelu pikenemist. ...
 • Kestuskatsestend biokütuse mõju uurimiseks diiseltoiteaparatuuri töödetailidele 

  Küüt, Keio (2016)
  Biokütuste mõju survesüütega mootorite kütusesüsteemidele pole suuremas mastaabis veel uuritud ja on teadmata, missugust mõju töödetailidele avaldab. Katsestendid, mis on soetatavad, pole mõeldud kestuskatsete läbi ...
 • Kettniiduki projekt 

  Dugin, Dmitri (2012)
  Magistritöö Kett – võsaniiduki projekt koosneb alljärgnevatest nõuetest ja parameetritest: 1. Antud toode on välja töötatud olemasolevast kett-võsaniidukist parendatud modifikatsioon, kuluheina ja võsa niitmiseks. Seadme ...
 • Kettsaag halumasin. Etteande- ja tükeldussüsteem 

  Pihl, Raivar (2012)
  Küttepuude varumine kütteperioodiks sõltub peamiselt inimeste elustiilist, vajadustest ning võimalustest. Primaarsed põhisuunad on valmis küttehalgude ostmine või teisalt, ise valmistamine (Antud otsused sõltuvad ajalistest ...
 • Kettsaag halumasin. Pakkude lõhestus- ja halgude äraveosüsteem 

  Mõtsmees, Taavi (2012)
  Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga ja see loob head eeldused rohelise soojusenergia tootmiseks. Eesti turul pakutakse mitut põhjanaabrite toodetud halumasinat, aga puudub kodumaine toodang. Estre Productions OÜ ...
 • Kiirguskadude mõju analüüs hoone soojusbilansile 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Vastavalt standarditele ja eeskirjadele võetakse soojuskadude määramisel läbi hoone välispiirete üldjuhul arvesse ainult juhtivuslikku ja konvektiivset soojuslevi, kuid kiirguslikku soojusülekannet ei arvestata. Sellest ...
 • Kilemultškoguri arendusprojekt 

  Kesküla, Kaubo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev magistritöö käsitleb kilemultškoguri modelleerimist ning projekteerimist. Vajadus sellise seadme järele tekkis kuna hetkel puudub meie turul mõistliku hinnaklassiga seade ning samuti ei ole need mõeldud ...
 • Kinnaste mõju käelisele osavusele 

  Lepasaar, Indrek (2015)
  Lähtuvalt magistritöö eesmärgist ja selle saavutamiseks püstitatud ülesannete lahendamisest on saadud järgmised tulemused: 1. Varasemate uuringutega on tõestatud, et kinnaste kasutamine toob kaasa käte osavuse languse ...
 • Kinnitusrakistuse loomine 3-teljelise CNC töötlemiskeskuse tarbeks 

  Samsonov, Anti (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatakse erinevatel õppekavadel arvprogrammjuhtimisega pinkide opereerimist ning juhtprogrammide loomist. Õppetöö käigus tuleb tihtipeale tegeleda projektidega, mis nõuavad spetsiaalsete ...