Now showing items 23-42 of 256

 • Diagnostikalabori töökeskkonna ergonoomilisus 

  Soop, Janor (2014)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil SA Pärnu Haigla diagnostikalaboris esinevad ohutegurid, hinnata neid ning määrata laborantide töövõime muutused töövahetuse vältel. Ohutegurite ...
 • Digitaalelektroonika labori arendus 

  Randmaa, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi digitaalelektroonika labori toimimine ning selle tööd täiendada. Uurimustöö aktuaalsus seisneb taastuvenergeetika valdkonna arengul ning ...
 • Digitaalne õppematerjal luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks 

  Avi, Indrek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Luu- ja lihaskonna ülekoormushaigused mõjutavad miljoneid Euroopa Liitu kuuluvate riikide töötajaid. Ainuüksi Eestis on need haigestumised peamiseks töötajate ajutise töövõimetuse põhjuseks, mistõttu on pärsitud ettevõtete ...
 • Diiseltoiteaparatuuri kestvuskatse stend 

  Lääts, Vello (2013)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada automatiseeritud katsestend mootori alasüsteemide (toiteaparatuuri) individuaalseks katsetamiseks kestvuskatsetel biokütusega. Stend peab olema projekteeritud ...
 • Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

  Kukke, Andre (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

  Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...
 • Eesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuring 

  Jaago, Helen (2014)
  Antud magistritöö eesmärk on uurida Eesti Maaülikooli spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja soovitusi ja lahendusi ...
 • Eesti mikroettevõtjate teadlikkus ja takistused tööohutuse ning töötervishoiu tegevustes 

  Arumäe, Marju (Eesti Maaülikool, 2021)
  Mikro- ja väikeettevõtted moodustavad ligi 99% Euroopa Liidu (EL) ettevõtetest, andes tööd ligi pooltele EL töötajatele ning see on majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni peamine tõukejõud. ...
 • Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs 

  Puusepp, Valmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva elektrienergia varude täitmisel on osa täita ka taastuvenergial, millest üks osa on tuuleenergia. Üha enam inimesi püstitab endale tuuleturbiine, kuid tihti seda juhuslikku kohta, kus arvatakse tuult piisavalt ...
 • Elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi optimeerimine 

  Salem, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikeseenergia on piiramatuim loodusressurss. Päikeseenergiat saab elektriks muundada protsessiga, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad liikuvate osade puudumise tõttu. Samuti ei kaasne ...
 • Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks 

  Margusson, Reno (2014)
  Töö eesmärgiks oli leida need lahendused, mis võimaldavad täita rekonstrueeritaval elamul madalenergiahoonele vastavad nõudmised püüdes säilitada hoone algne arhitektuurne välimus. Selleks teostati arvutused elamu praeguse ...
 • Elektersõidukite akude taaskasutamine hoonete energiavarustuses 

  Petrov, Anri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektersõidukite levik on aastate jooksul kasvanud ja esimeste elektriautode akude eluiga hakkab lõppema, mistõttu tuleb leida akudele kasutusaja lõppemisel teine lahendus peale ümbertöötlemise. Akude eluea lõppedes ...
 • Elekterveesoojendi kasutamine hoone küttesüsteemis PV paneelide otseühendusega 

  Visla, Steven (Eesti Maaülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate hetkel päikesepaneelide kasutuse sagenemisest, nende tüüpidest ning erinevatest paigaldusviisidest. Töö eesmärk on välja selgitada, kui palju on võimalik hoone küttesüsteemis tõsta taastuvenergia osakaalu, ...
 • Elektri ja soojuse koostootmisjaam ettevõtte energiavarustuses 

  Merimaa, Mihkel (2016)
  Töö tulemustest selgub, et hetkeseisuga on Eestis väga madal primaarenergia kasutamise efektiivsus. Efektiivsust saaks edukalt suurendada, kui ettevõtetes laialdasemalt kasutusele võtta koostootmisseadmeid. Antud magistritöö ...
 • Elektriautode laadimisvõimaluse analüüs Tartu korterelamu näitel 

  Bondar, Andrei (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eesti suurimates linnades on suur protsent elanikke, kes elab tüüpiliste kõrghoonetega ehitatud aladel - magalarajoonides, kus elanikutel puudub võimalus oma elektriautosid maja parkimisplatsil laadida. Selle töö ...
 • Elektrifrees 

  Mirk, Argo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks kliimaneutraalse tootmise. Seetõttu on vajalik leida erinevaid lahendusi seadmete eletrifitseerimiseks. Antud magistritöö eesmärk on koostada 100% elektrienergiat kasutav ...
 • Elektromügraafia tagasisideseadme arendus 

  Štrik-Ott, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektromüograafia (EMG) on valdkond, mis on spetsialiseerunud elektrooniliste seadmete kasutamisele lihaste bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Ergonoomikas kasutatakse lihasaktiivsuse mõõtmiseks ...
 • Elektromüograaf-goniomeetri arendus 

  Gussev, Vitali (Eesti Maaülikool, 2020)
  Painutus-lõdvestus fenomeni kirjeldasid 1955. aastal Floyd ja Silver. Kirjelduse kohaselt kaob ülakeha ettepoole painutades ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) elektriline aktiivsus ning edaspidine ...
 • Eluhoone energeetika analüüs 

  Veskioja, Hando (2012)
  Töö käigus on lahendatud elektrisüsteemijuhtmestiku väljavahetmiseks projektide koostamine ning kontrollarvutuste teostamine. Arvutustulemuste põhjal vastavad kõik parameetrid nõuetele. Arvutuste käigus jõuti alljärgnevatele ...