Recent Submissions

 • Elektromügraafia tagasisideseadme arendus 

  Štrik-Ott, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektromüograafia (EMG) on valdkond, mis on spetsialiseerunud elektrooniliste seadmete kasutamisele lihaste bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Ergonoomikas kasutatakse lihasaktiivsuse mõõtmiseks ...
 • Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö on koostatud teemal „Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus“. Võrguettevõttel on kasutada detailne statistiline andmestik kogu jaotusvõrgu opereerimisnäitajate kohta, kuid uute ...
 • Materjali soojusjuhtivuse ekspressmõõtur 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2019)
  Soojusjuhtivuse mõõturid on raskesti kättesaadavad ning soojusjuhtivust mõõdetakse üldjuhul statsionaarse mõõtmeseadmega varustatud laboris. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli konstrueerida materjali soojusjuhtivuse ...
 • Energiakasutuse õppe võimalikud arengusuunad bakalaureuse- ja magistriõppekavades EMÜ tehnikainstituudis 

  Pihlap, Heino (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö keskendub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis energiakasutust õpetavatele õppekavadele. Töö eesmärgiks on kaasajastada magistriõppes olevat Energiakasutuse õppekava ning bakalaureuseõppes oleva ...
 • Küttepuude toormaterjali etteande estakaadi projekt 

  Kaaver, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida küttepuude toormaterjali etteande estakaad, mis tagab efektiivse toormaterjali etteande halumasinale ning hoiab kokku tööjõu kulusid. Hetkel töös oleval estakaadil puuduvad etteanded. ...
 • Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses 

  Kukk, Alari (Eesti Maaülikool, 2019)
  EMÜ TI õppekavades pakutava õppe sisu peab olema tehnoloogiliselt võimalikult mitmekülgne. Senini puudub Tehnikainstituudi õppetöös 3+1 töötluse pöördlaua osa. Päevakorda kerkis vajadus ja võimalus koostada õppevahend, ...
 • Tegevusjuhendajate kognitiivne töövõime, tervis ja läbipõlemine sõltuvalt töökoormusest 

  Alas, Alli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida tegevusjuhendajate töö eripära ja selle mõju töötajate tervisele sõltuvalt tööalasest kognitiivsest ülekoormusest ning selgitada vaimse töövõime muutuseid ja läbipõlemise näitajaid antud ...
 • Autoklaavide jahutusprotsessi käigus vabaneva heitsoojuse kasutamise võimalused soojuspumbaga 

  Grigor, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Euroopa Liidu toimimise lepingu üks energiapoliitika eesmärke on taastuvate energiaallikate edendamine. Seda püütakse soodustada Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2001, 11. detsember 2018. Direktiivis ...
 • Ultraheli meetodil liposoomse mikrokapsuleerimise seadme tehniline lahendus 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Liposoomide kasutamise juures on üheks olulisemaks karakteristikuks nende läbimõõt. Vajalik läbimõõt sõltub eelkõige liposoomide kasutusvaldkonnast. Ultrahelitöötlus on väikeseläbimõõduliste liposoomide valmistamiseks ...
 • Kestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek AS 

  Org, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Vanemaealine töötaja on ettevõttes oluline väärtus, keda tuleb õpetada, tunnustada ja tagada igakülgsed arenguvõimalused ning seda ka tehnoloogiliste uuenduste puhul. Eesti riiklik poliitika näeb ette tööelu pikenemist. ...
 • Materjalide lõiketugevuse analüsaatori juhtkontroller 

  Tooming, Allan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli teadlased on välja töötanud laialt levinud lihatoodete lõiketugevuse määramise Warner-Bratzler meetodile alternatiivse gravitatsioonilise impulssmeetodi (GIM). GIM meetod on uudne ja lõppkasutajatele ...
 • Digitaalne õppematerjal luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks 

  Avi, Indrek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Luu- ja lihaskonna ülekoormushaigused mõjutavad miljoneid Euroopa Liitu kuuluvate riikide töötajaid. Ainuüksi Eestis on need haigestumised peamiseks töötajate ajutise töövõimetuse põhjuseks, mistõttu on pärsitud ettevõtete ...
 • Ühe ja kahe pööramisteljega PV-paneelide asendi muutmise juhtimissüsteemide töö tulemuste võrdlus 

  Birjuk, Jefim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikese energia on taastuvenergiaallikatest kõige võimsam ning tänapäeval selle kasutusvõimalused on suure tähelepanu all tänu päikesekiirgust muundavate tehnoloogiate arenemisega. Vaadeldava töö eesmärgiks on kahe, ...
 • Lüpsja töökeskkond ja energeetiline koormatus lüpsikarusselliga farmis 

  Sild, Esta (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis toimub piimatootmine põhiosas suurfarmides. Viimastel aastatel on kasutusele võetud mitmed karussell-lüpsiplatsid, kus lüpsjate töö on organiseeritud konveieri põhimõttel. Lüpsjate töötingimusi uuel tehnoloogial ...
 • Betoontoodete ettevõtte töökeskkond ja töötajate tervis 

  Roogsoo, Agne (Eesti Maaülikool, 2019)
  Betoonitööstus on maailmas laialt levinud tööstusharu, kus töötab palju töötajaid. Betooni tootmisega kaasneb palju tõsiseid terviseriske ja haigusi. Betoonitööstuse töökeskkond on üks mürarikkamaid ning õhus leidub palju ...
 • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

  Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...
 • Poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade 

  Lillerand, Tormi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärk on luua kompaktne, funktsionaalseid tingimusi täitev ja hõlpsasti seadistatav poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade. Uuritakse konkureerivaid seadmeid, muuhulgas esinevaid ...
 • Metoodilised võimalused manipulaatori kasutamiseks õppetöös 

  Kallissaar, Sander (Eesti Maaülikool, 2019)
  Magistritöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi manipulaatori kasutamiseks õppetöös. Robotitehnika arengu tulemusena on toimunud hüppeline areng õppeseadmete valdkonnas. Järjest rohkem ettevõtteid pöörab ressurssi ...
 • EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimaluste laiendamine 

  Hellaste, Oliver (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli Tehnikamajas asuv taastuvenergeetika õppelaboratoorium on rajatud 2014. aastal ettevõtte Energiatehnika OÜ poolt. Laboratooriumi kasutuse põhiülesandeks on uurida energiasalvestitest, energia tarvitajatest ...
 • Süsinikfiiberelemendiga tugevdatud sisetreiterahoidik 

  Raudsepp, Rauno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lõiketöötlemisel esinev vibratsioon on üks peamisi takistusi tootlikuse tõstmisel. Antud töö eesmärgiks on välja töötada sisetreiterahoidik, mis oleks töötlemisel vibratsioonikindlam, kui tavapärane sisetreiterahoidik. ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.