Now showing items 1-2 of 2

  • Landscape Change, Landscape Perception and The Latvian Countryside 

    Bell, Simon (Eesti Maaülikool, 2009)
    Läti taasiseseisvumine algatas maapiirkondades mitmed olulised põllumajanduse, maaomandi ning sotsiaalsete ja majanduslike muutustega seotud protsessid. Praeguseid protsesse maastikus on oluline tõlgendada pika evolutsiooniahela ...
  • Yield and Fruit Quality of Some Selected Bramble (Rubus) Species 

    Vool, Ele (Eesti Maaülikool, 2009)
    Eestis on võrreldes 1990. aastate algusega marjakasvatajate arvukus oluliselt vähenenud. EMÜ majandusteadlaste poolt 2007. aastal korraldatud marjakasvatusalases uuringus toodi tootmispindade vähenemise peamiste põhjustena ...