Recent Submissions

 • Hingu (Cobitis taenia) ja vingerja (Misgurnus fossilis) keskkonnanõudlused ja vastupidavus keskkonna muutustele 

  Hindreus, Merili (Eesti Maaülikool, 2022)
  Hink ja vingerjas kuuluvad III kaitsekategooriasse ning on Eestis väheuuritud kalaliigid. Vähene teadlikkus tuleneb peamiselt nende kohastumusest elada veekogude põhjades ja öisest eluviisist. Tavaseire meetoditega on ...
 • Klientide rahulolu analüüs Eesti teleteenuste pakkujate näitel 

  Siilbek, Haldi (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tänapäeval lisandub turule aina rohkem teleteenusepakkujaid, kelle vahel on suur konkurents. Ettevõttele on oluline, et nende püsikliendid oleksid enda praeguse teenusega rahul, et püsida konkurentsis. Kuna teleteenuseid ...
 • Herbaariumi kasutamine kliimamuutuse mõju uuringus 

  Langerpaur, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Globaalne õhutemperatuur on juba pikemat aega püsinud tõusuteel, kuid eelmisest sajandist alates on soojenemine oluliselt kiirenenud. Kliimamuutus mõjutab organismide fenoloogiat ehk sessoonset arengut ning sellest ...
 • Süsinikubilanss mahepõllumajandusettevõtte Viksi OÜ põldudel 

  Viksi, Heiko (Eesti Maaülikool, 2022)
  Süsiniku sidumisele pühendatakse aasta-aastalt järjest rohkem tähelepanu ning põllumajandusel on siinkohal mängida väga tähtis roll, kuna muldades peitub suur osa maismaa süsinikust. Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas on ...
 • Looduses aktiivsete tegevuste harrastajate motivatsioonid 

  Laas, Raili (Eesti Maaülikool, 2022)
  Looduses viibimine ning rekreatiivsete tegevuste harrastamine on koondumas erinevatele kaitsealadele ning muutmas järjest populaarsemaks. Töö eesmärk oli saada selgust erinevate looduskeskkonnas toimuvate aktiivsete ...
 • Lohesurf Eestis 

  Pruuli, Maia (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lohesurf on Eestis võrdlemisi uudne rekreatiivne tegevus, mistõttu harrastajaskonna kohta puudub täpsem info. Viimastel aastatel on esile kerkinud mitmed eri huvigruppide vahelised probleemid seoses konkreetsete ...
 • Beetaglükaani sisaldus talinisu terades sõltuvalt lämmastiku normist, ilmastikust ning sordist 

  Kurg, Max (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti põllumajanduse oluline eesmärk on suurendada tarneahelas loodavat lisandväärtust. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida talinisu seemnete β-glükaani sisaldust sõltuvalt kasutatud lämmastiku normist, aasta ...
 • Räni ja reavahe mõju rapsi saagikusele ja kvaliteedile 

  Kastepõld, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2022)
  Keskkonnasäästliku põllumajanduse eesmärgiks on kasutada vähem sisendeid, mille tõttu tuleb otsida võimalusi, kuidas säilitada sama saagitase optimeerides sisendite osakaalu. Üheks võimaluseks on leida optimaalne reavahe ...
 • Puhke-ja mänguala kujundamine Ravila tänaval 

  Kool, Sigrid (Eesti Maaülikool, 2022)
  Roheline linnaruum ja elukeskkond mõjutab inimesi rohkem kui arvatakse ning erinevad uuringud on seda tõestanud. Liikumine värskes õhus on vajalik nii lastele ja täiskasvanutele. Bakalaureusetöö eesmärk on pakkuda uus ...
 • Tartu Kunstikooli esise roheala kujundusprojekt 

  Kuuskme, Mai-Mirjam (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tartu Kunstikooli esine roheala on hetkel tühi muruplats, mis leiab kasutust harva. Sellest tulenevalt on bakalaureusetöö eesmärgiks luua puhkeala lähiümbruskonna elanikele ning kooliõpilastele. Eesmärgi saavutamiseks ...
 • Positiivse loodusmõjuga südalinna kultuurikeskuse kujundus Tartu Keskparki 

  Oras, Keith (Eesti Maaülikool, 2022)
  Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on südalinna kultuurikeskuse jaoks ette nähtud 8840 m2 maa-ala Tartu Keskpargis. Tartu Keskpark on väheste lisafunktsioonidega park Tartu kesklinnas, mida kasutatakse enamasti läbi ...
 • Brändimaastik: roheline Lõunakeskus 

  Ong, Karl Gregor (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ostukeskused Eestis on kujundatud üsna sarnaselt; sees on palju rohelust ja tegevusi nii suurtele kui väikestele, kuid välialadel on rõhku pandud rohkem autoliiklusele ja parkimisele. Selle tulemusel on suurte ostukeskuste ...
 • Eestis enamkasvatatavate kartulisortide lehemädanikukindlus 

  Haavapuu, Priit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Antud bakalaureuse lõputöö eesmärgiks on välja selgitada aastal 2021. Eestis enamkasvatatavate kartulisortide lehemädanikukindlus, millised sordid on haigusele vastuvõtlikumad ning millised on haigusele vastupidavamad. Katse ...
 • Pliimoona kasutusest jahinduses ja jahimeeste teadlikkusest selle mõjust 

  Peedoson, Ramon (Eesti Maaülikool, 2022)
  Jahipidamine on eksisteerinud juba inimkonna algusest. Hea tava järgi proovitakse seda teha jätkusuutlikult, et oleks ise mida küttida ja järgnevatel põlvedel samuti. Tänapäeval on tähtsustatud ka rohkem keskkonnasõbralikust ...
 • SA Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse aed 

  Puur, Kertu (Eesti Maaülikool, 2022)
  Vaimne tervis on viimastel aastatel olnud väga populaarne jututeema. Laste vaimsest tervisest ei ole aga nii palju räägitud. Eestis ei ole varasemalt tervendavate aedadega eriti tegeletud, seeeest välismaal on nende loomine ...
 • Tarbetaimedega kooliaia kujundamine Kõpu Põhikoolile 

  Statsenko, Stina (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kaasaegses kliimakriisiga maailmas on koolides antaval loodusharidusel järjest olulisem roll jätkusuutlike mõtteviisidega põlvkondade kasvatamisel. Üheks oluliseks õppevahendiks selle juures on praktiliste loodusteadmiste ...
 • Kliimamuutusega kohanemise väljakutsed taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ 

  Uibo, Maarja-Liis (Eesti Maaülikool, 2021)
  Kliimamuutus mõjutab põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtjate kasumlikkust, kuna muutuv kliima mõjutab oluliselt põllukultuuride saagikust. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, kuidas kaks taimekasvatusettevõtet, ...
 • Metsik linnaloodus linna südamest linnaääreni: soot 

  Jaeski, Raiko (Eesti Maaülikool, 2021)
  The aim of this bachelor's thesis was to study and get to know better the urban nature and the possibilities of wildness in the city. In addition to the literature review, existing projects and the natural composition of ...
 • Rattaliikluse analüüs Eesti Maaülikooli linnakus 

  Laherand, Kertu (Eesti Maaülikool, 2021)
  Üha rohelisema mõtteviisiga maailmas on rattaliikluse osakaal linnades pea kõikjal maailmas tõusnud. Linnaruumis on lisaks efektiivsele ühistranspordile parimaks alternatiiviks eraautole ratas. Bakalaureusetöö eesmärk on ...
 • Lühikeste tarneahelate väljakutsed Figuraata OÜ näitel 

  Vaherpuu, Vallo (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida ettevõtte Figuraata OÜ võimalusi lühikesele tarneahelale liikumisel. Töö teoreetilises osas on antud ülevaade nii pika kui ka lühikese jaotuskanali olemusest, sealhulgas tarneahelaid ...

View more