Now showing items 1-3 of 3

 • Kõljala Põllumajandusliku Osaühingu teravilja- ja rapsikasvatuse agromajanduslik analüüs 

  Vaher, Madis (2012)
  Varasemalt on koostatud uurimus ettevõtte söödatootmise agromajanduslikest näitajatest, kuid põhjalikumalt ei ole analüüsitud teravilja- ja rapsikasvatuse agrotehnoloogiat ja agromajanduslikku tasuvust. Bakalaureusetöö ...
 • Köömne kasvatamine Eestis 

  Mändmets, Ülar (2013)
  Käesoleva töö koostamise tõukeks oli köömne kui olulise kultuuri kasvatamist puudutava teadusliku kirjanduse vähesus nii võõr- kui ka eesti keeles. Töö annab ülevaate köömnekasvatusest Eestis, käsitledes agrotehnikat, ...
 • Sargvere Põllumajandusühistu agromajanduslik analüüs aastatel 2010-2012 

  Uusmaa, Sander (2013)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade Sargvere PÜ tegevusest aastatel 2010-2012. Töös on analüüsitud ettevõtte mullastikku ja nende muutusi. Taimekasvatuses on antud ülevaade selle kujunemisest ja antud omapoolseid ...