Now showing items 1-1 of 1

  • Karula rahvuspargi maastiku muutused viimasel sajal aastal 

    Ansper, Ave (2016)
    Maastikud meie ümber on pidevas muutumises ja tänapäevane maastik on minevikus toimunud protsesside tulemus. Ajalooliste kaartide võrdlemine annab võimaluse analüüsida maastike muutumist ajas ning saada vajalikku ...