Now showing items 1-1 of 1

  • Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis 

    Sarapuu, Marian (2014)
    Käesoleva bakalaureusetöö „Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis“ eesmärgiks on anda ülevaade järvede maastikupõhisest kaitsekorraldusest maastikukaitsealade kaitsekorralduskavades ja maastikuhoolduskavades. Eesmärgi ...