Now showing items 1-1 of 1

  • Ettevõtte rajamine “PIUSA PALL OÜ” näitel 

    Samoldin, Ilija (Eesti Maaülikool, 2019)
    Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on läbi viia majandusteoreetilistel alustel põhinevad uuringud ja analüüsid seiklusturismi ettevõtte rajamiseks ning koostada nende alusel äriplaan. Loodava ettevõtte äriplaanis on kasutatud ...