Now showing items 1-1 of 1

  • Serdna & KO Taimekasvatuse agromajanduslik analüüs 

    Salm, Hendrik (2014)
    Lõputöös antakse ülevaade OÜ Serdna & KO taimekasvatuslikust tegevusest ning käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ja hinnata OÜ Serdna & KO taimekasvatuslikku tootmist ning selle tasuvust. Töös tuuakse välja ...