Now showing items 1-1 of 1

  • AS Krootuse Agro agromajanduslik analüüs aastatel 2015-2017 

    Saks, Edith (Eesti Maaülikool, 2018)
    Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida ettevõtte maisisilo tootmise tasuvust ning sööda mõju piima tootlikkusele ja kvaliteedinäitajatele. Täiendav eesmärk on analüüsida maisisilo toodangu omahinda aastatel ...