Now showing items 1-1 of 1

  • Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas 

    Saar, Helen (Eesti Maaülikool, 2017)
    Värska vallas on probleemiks loodusturismi ühtse kontseptsiooni puudumine ning loodusturismi objektide vähene potentsiaali kasutamine. Töö eesmärgiks on kaardistada Värska vallas olevate loodusturismi objektide olukord, ...