Now showing items 1-1 of 1

  • Turba kaevandamine Eestis ja tekkinud jääksoode korrastamine 

    Palmist, Marilin (Eesti Maaülikool, 2018)
    Käesolev töö annab ülevaate turba kaevandamisest ja kasutamisest Eestis ning tekkinud jääksoode korrastamise võimalikest viisidest. Tegemist on referatiivse tööga, uurimisküsimustele vastamiseks kasutati varasemalt ...