Now showing items 1-1 of 1

  • Herbitsiidi Taifun® B mõju metsa-süsijooksiklase põhikäitumisele 

    Palm, Mai-Liis (Eesti Maaülikool, 2018)
    Põllumajandustootjatele on üheks suurimaks väljakutseks umbrohi, mille laiahaardeline levik võib kaasa tuua märgatava majanduslikku kahju. Efektiivseim viis umbrohtudest vabanemiseks on nende töötlemine herbitsiididega. ...