Now showing items 1-1 of 1

  • Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses 

    Pärn, Krista (2012)
    Bakalaureusetöö „Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses“ uurimisprobleem on ajendatud töö teema aktuaalsusest, milleks on valglinnastumise mõju Tallinna lähiümbruses välisõhule. Käesolevas bakalaureusetöös ...