Now showing items 1-1 of 1

  • Tallinna Vanalinna rohevööndi analüüs 

    Pärn, Ave (2013)
    Käesoleva töö eesmärgiks oli välja tuua linnalooduse mitmekesisus ja pöörata suuremat tähelepanu selle, et ka linnas leidub erinevaid loodusväärtusi. Lisaks kajastati töös ettepanekuid, kuidas oleks võimalik olemasolevaid ...