Now showing items 1-1 of 1

  • Uurimustöö biojäätmete käitlemisest Ida-Euroopa riikides 

    Erusk, Kristjan (2015)
    Uurimus viidi läbi eesmärgiga saada ülevaade Ida-Euroopa riikides valitsevast jäätmekäitluse olukorrast, lisaks sooviti uuringus osalenud riike võrrelda Kesk- ja Lääne-Euroopaga. Kõikidel riikidel paluti ka avaldada ...