Now showing items 311-330 of 1463

 • Geenitehnoloogia kasutamine tomati näitel 

  Urbalu, Lauri (2013)
  Diplomitöö tegemisel lähtuti geenitehnoloogia võimalustest ja kasutusest tänapäeval. Eraldi spetsialiseeruti tomati järelküpsemise pikendamisele läbi geneetilise muundamise. Töö eesmärgiks oli uurida erinevaid vahendeid ...
 • Geenitehnoloogia kasutamise võimalused kartuli näitel 

  Matus, Helena (2012)
  Töö koostamisel lähtuti sellest,et millised on geenitehnoloogia võimalused valitud kultuuri (kartuli) aretamisel. Töö eesmärgiks oli uurida kartuli sobivust geneetiliselt muundatud kultuurina ja välja tuua geneetiliselt ...
 • Geneetiliselt muundatud maisi keskkonnamõju Eestis 

  Siiman, Siim (2015)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli anda ülevaade maisi kasvatamisest Eestis, GM maisist ja selle kasvatamisest ning samuti GM maisi mõjudest keskkonnale: mõju mitteeesmärk putukatele ja leviku potentsiaal transpordiga. ...
 • Geoinformaatika õpetamine Eesti üldhariduskoolides 

  Sulg, Silva (Eesti Maaülikool, 2017)
  Geoinfosüsteemid on olulised erinevate spetsialistide igapäevatöös ning selle õpetamine põhikoolis või gümnaasiumis arendab õpilastel ruumilist mõtlemist ning aitab õpilastel luua erinevate eluvaldkondade vahel paremini ...
 • Gluteenivabade teraviljatoodete tarbimine ja tarbija valikud 

  Kiho, Hannela (Eesti Maaülikool, 2022)
  Gluteenivaba toitumine on erinevate gluteenist põhjustatud terviseprobleemide tõttu tänapäeva ühiskonnas üha enam levinud. See on veel uus ja arenemisjärgus suund ning seega on ettevõtete ja tootjate jaoks oluline teada, ...
 • Green balance 

  Lobunkova, Elina (Eesti Maaülikool, 2017)
  The given project was composed as Eesti Maaülikooli Põllumajandu- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri graduation thesis. The thesis contains some solutions about how to change the residential and business areas ...
 • Gründer OÜ strateegiline analüüs 

  Bulgakov, Filipp (2015)
  Eesti turul on rehvide müügiga tegeletud pikaajaliselt. Gründer OÜ on tegelenud rehvide ja velgede jae- ja hulgimüügiga ligi 15 aastat. Ettevõte pakub suures valikus rehve ja velgi, kvaliteetset rehvivahetust ja velgede ...
 • Gumistari mõju kartuli (Solanum Tuberosum L.) sordile ‘Ants’ 

  Uibopuu, Oliver (2013)
  Kartul on maailmas üks tähtsamaid ja kasvatatavamaid kultuure. Elanikkonna kartulivajaduste rahuldamiseks on vaja kasutada õigeid agrotehnilisi võtteid, mille abil kasvatada kvaliteetne saak ning tagada kartuli kaubandusliku ...
 • Haanja valla finantsseisund 2011–2015 

  Ariskina, Anastassia (Eesti Maaülikool, 2017)
  Finantsanalüüs on finantsjuhtimise oluline osa, mille läbiviimine võimaldab hinnata organisatsiooni möödunud, käesoleva ja tulevikus oodatava finantsolukorra. Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata Haanja valla finantsseisundit ...
 • Haanjamaa turismiettevõtete areng 

  Kons, Egle (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös on uuritud Haanja, kui turismisihtkoha jätkusuutlikkust ja turismi arengut algusaegadest tänapäevani. Varasemalt pole konkreetselt ainult Haanjamaa turismi puudutavat uurimust läbi viidud, mistõttu see ...
 • Haapsalu Piiskopilinnuse arendamine aktiivseks ja populaarseks turismiatraktsiooniks 

  Sternfeld, Ahto (2013)
  Eesti linnused omavad suurt tähtsust tutvustamaks välisturistidele meie ajalugu ja kultuuri, selle tarbeks on hakatud arendama linnuseid turismiobjektideks. Antud bakalaureusetöö eesmärk on anda uurimuslik ülevaade ...
 • Habemiku Grupi ettevõtete rajatava kuivati tasuvusanalüüs 

  Rässa, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate Habemiku Grupi tootmise hetkeolukorrast. Tegu on ettevõtteid koondava grupiga, mille tootmispinnaks on hetkel ligikaudu 1300 ha. Ülevaade antakse grupi praeguste tootmismahtude ja kasutatava ...
 • Hahkhallitus (Botrytis cinerea) katmikala viinapuudel (Vitis ssp.), selle ennetamise ja tõrjumise võimalused 

  Leit, Iris (2014)
  Selle bakalaureusetöö eesmärgiks oli katmikalal kasvatatavate viinapuude seenhaiguse Botrytis cinerea kasvu ja levikuga seotud iseärasuste esiletoomine ja erinevate agronoomiliste meetodite leidmine nakatumise ...
 • Hakkepuitu tootva ettevõtte VJ Grupp OÜ majandusnäitajad ning arenguperspektiivid 

  Teedla, Karin (2016)
  Nõudlus hakkepuidu järele on viimastel aastatel langenud, mille tulemusena on hakkepuidu tootmismahud vähenenud ning antud tegevusala ettevõtete majanduslik olukord seetõttu halvenenud. Selles situatsioonis tuleb ettevõtte ...
 • Hakkpuit efektiivse biokütusena ja selle kasutamine Eraküte AS Jõgeva katlamaja näitel 

  Veskioja, Sven (2014)
  On väga positiivne, et Eesti energeetikas seni domineeriv fossiilsete kütuste kasutamine on hakanud vähehaaval muutuma ning on tekkinud suurem huvi biokütustest bioenergia tootmise vastu. Eelkõige hästi kättesaadava ...
 • Haldusterritoriaalse reformi läbiviimise vajadus Puurmani valla näitel 

  Martis, Mart (2012)
  Haldusreform on teema mis on viimasel ajal pidevalt olnud arutluse all, kuid mulle tundub, et isegi võimul olevatel erakondadel ei ole ühesugust arusaamist reformi olemusest. Praegusel kujul tuuakse reformi puhul liialt ...
 • Haljastusse sobivad vähenõudlikud külmakindlad pargi- ja põõsasroosid 

  Viikmann, Maria (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös uuriti pargirooside looduslikke liike, liigilähedasi kultuursorte ja kultuurrooside rühmadesse kuuluvaid sorte. Töös toodi välja just põhjamaadesse kõige sobivamaid pikaealisi, külma- ja ...
 • Hallitusseened arhiivides ja muuseumites (Rahvusarhiivi näitel) 

  Kert, Kelly (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks oli kirjeldada i) arhiivides ja muuseumides leiduvaid hallitusseeni, ii) nende seente mõju säilikutele ja töötajate tervisele ning iii) erinevaid uurimismeetodeid. Lisaks analüüsiti Eesti ...
 • Halljänes (Lepus europaeus) ja valgejänes (Lepus timidus) Eestis 

  Rae, Rahel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Halljänes ja valgejänes on Eestis jahiulukid, keda on väga vähe sellel sajandil uuritud. Peamised teadmised jäneste käekäigust pärinevad 20. sajandi teisest poolest ning tänapäevased teadmised on spekulatiivsed. Uurimuse ...
 • Hannora OÜ taimekasvatuse agromajanduslik analüüs aastatel 2014-2016 

  Kruusimägi, Marko (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud uurimustöö on koostatud ettevõttest Hannora OÜ saadud andmete põhjal ja annab ülevaate ettevõtte taimekasvatuse agromajanduslikust seisust aastatel 2014-2016. Töö eesmärgiks on analüüsida Hannora OÜ taimekasvatussaaaduste ...