Show simple item record

dc.contributor.advisorKurõkin, Jevgeni
dc.contributor.advisorValdmann, Andres
dc.contributor.advisorValdmann, Andres
dc.contributor.authorAljas, Andres
dc.date.accessioned2012-05-25T21:23:52Z
dc.date.available2012-05-25T21:23:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/247
dc.description.abstractAntud töös uuriti hormooni progesteroon dünaamikat 21 superovuleeritud embrüodoonorlehmadel ja tehti kindlaks progesteroonisisalduse kriteeriumid superovulatoorse reaktsiooni prognoosimiseks. Superovulatsiooni miseks töödeldi embrüodoonoreid prostaglandiin F2 (the hormone prostaglandin F2α , PGF2)(Dinolytic®, Pharmacia N.V/S.A., Puurs, Belgia) ning folliikuleid stimuleeriva hormooni (follicle stimulating hormone, FSH)(Folltropiin®, Bioniche Teo Inverin, Co. Galway, Dublin, Iirimaa) preparaatidega. Vastavalt katseskeemile koguti lüpsijärgselt katseloomadelt piimaproovid progesterooni kontsentratsiooni määramiseks, monoklonaalsel antikehal põhineva ensüümimmunoloogilise analüüsi abil. Embrüote loputuspäeval tehti kindlaks superovulatoorne reaktsioon. Superovulatsiooni suurus määrati embrüote loputuspäeval rektaalsel palpatsioonil, munasarjades formeerunud kollakehade arvu järgi. Määratud progesterooni kontsentratsioone võrreldi ovulatoorse reaktsiooni suurusega (munasarjades formeerunud kollakehade arvuga). Uuringu tulemusena tehti kindlaks, et hormonaalse töötlemise järel esines embrüodoonorite vahel märkimisväärne erinevus superovulatoorse reaktsiooni suuruses. Kokku uuringus kasutatud 21 lehmast 10 lehmal oli superovulatoorne reaktsioon madal, keskmiselt 3,3 ± 2,3 kollakeha ja 11 lehmal kõrge, keskmiselt 10,1 ± 2,7 kollakeha ühe doonori kohta. Andmete statistilisest analüüsist suhteliste töökarakteristikute kõvera analüüsi abil selgus, et superovulatoorse reaktsiooni prognoosimiseks optimaalsed progesteroonisisalduse kriteeriumid 28. päeval (PGF2α manustamine kollakeha taandarengu indutseerimiseks) on 12,86 ng/ml (64% tundlikkusega, 90% spetsiifilisusega) ja 37. ehk embrüote loputamispäeval 23,5 ng/ml (91% tundlikkusega, 80% spetsiifilisusega). Nende andmete abil on võimalik prognoosida superovulatoorse reaktsiooni tekkimist piimalehmadel.est
dc.description.abstractIn the present study milk progesterone dynamics in 21 superovulated embryodonors was studied and optimal cutpoints for the progesterone concentrations for prediction of superovulatory responce were found. To induce superovulation, embryodonors were treated by using prostaglandin F2 (Dinolytic®, Pharmacia N.V/S.A., Puurs, Belgia) and follicle stimulating hormon (FSH, Folltropiin®, Bioniche Teo Inverin, Co. Galway, Dublin, Ireland) preparations. According to experimental schedule milk was sampled for measurements of progesterone. Progesterone was measured using an enzyme immunoassay modified by using the second antibody technique. On the day of the flushing of embryos superovulatory reaction was evaluated by transrectal palpation or ultrasonographical examination of the ovaries, based on the number of formed corpora lutea. Progesterone concentrations were related to the syperovulatory reactions. Based on the superovulatory response two groups were formed with high and low number of corpora lutea. The results of the study indicated differences between the two groups. From the 21 donors used, in 10 cows superovulatory reaction was low, (mean 3.3 ± 2.3 corpora lutea), and in 11 cows superovulatory reaction was high (10.1 ± 2.7 corpora lutea per donor). Optimal progesterone concentrations in milk for prediction of the superovulatory reaction were found by ROC curve analyses. Optimal progesterone concentrations were 12,86 ng/ml (sensitivity 64%, specificity 90% ) on the day 28 (PGF2α tratment for induction of regression of corpora lutea), and 23,5 ng/ml (sensitivity 91%, specificity 80%) on the day 37 (flushing of embryos), respectively. These results suggest that milk progesterone analyses can be used for prediction of superovulatory response in dairy cows.eng
dc.subjectpiimEST
dc.subjectprogesteroonEST
dc.subjectlehmadEST
dc.subjectovulatsioonEST
dc.subjectprognostikaEST
dc.subjectmunasarjadEST
dc.subjectkollaskehaEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titlePiima progesteroonisisalduse dünaamika superovuleeritud embrüodoonorlehmadelest
dc.title.alternativeMilk progesterone dynamic in superovulated embryodonorcowseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2012-05-30
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record