Recent Submissions

 • Pelagic calcite precipitation in lakes: from a global to a local perspective on its drivers and implications 

  Khan, Hares (Eesti Maaülikool, 2021)
  Inland waters are relevant components of the global carbon cycle acting as active sites for biogeochemical processes. Lakes and reservoirs store and emit carbon in large quantities, comparable in magnitude to other major ...
 • Nanoplasti liikumine ahvena (Perca fluviatilis) toiduahelas 

  Kohava, Rita-Anette (Eesti Maaülikool, 2021)
  Alates 2013 aastast on mikroplastiteemaliste uuringute arv oluliselt suurenenud, kuid jätkuvalt ei ole mere – ja ookeanite kõrval piisavalt uuritud nanoplasti liikumist magevee toiduahelates. Mikro- ja nanoplasti suurus, ...
 • Metsik linnaloodus linna südamest linnaääreni: soot 

  Jaeski, Raiko (Eesti Maaülikool, 2021)
  The aim of this bachelor's thesis was to study and get to know better the urban nature and the possibilities of wildness in the city. In addition to the literature review, existing projects and the natural composition of ...
 • Rattaliikluse analüüs Eesti Maaülikooli linnakus 

  Laherand, Kertu (Eesti Maaülikool, 2021)
  Üha rohelisema mõtteviisiga maailmas on rattaliikluse osakaal linnades pea kõikjal maailmas tõusnud. Linnaruumis on lisaks efektiivsele ühistranspordile parimaks alternatiiviks eraautole ratas. Bakalaureusetöö eesmärk on ...
 • Herbitsiidi Taifun B mõju röövtoiduliste jooksiklaste liikumisele ja toitumisele 

  Haugjärv, Tea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Põllumajanduse intensiivistumine on kaasa toonud erinevate taimekaitsevahendite laialdasema kasutamise. Pestitsiididest kasutatakse kõige rohkem glüfosaadil põhinevaid herbitsiide. Neil võib aga olla negatiivne mõju maapinnal ...
 • Fungitsiidi Amistar mõju jooksiklaste liikumisaktiivsusele ja toitumisele 

  Vasin, Mark (Eesti Maaülikool, 2021)
  Fungitsiidide toime kasulikele röövlülijalgsetele üldjuhul pole letaalne, vaid subletaalne. Selle tulemusena võib väheneda jooksiklaste arvukus ning nende biotõrjeline efektiivsus. Siiani on fungitsiidide mõju kasurputukatele ...
 • Analysis of usage of the Kopli and Stroomi beach areas in Tallinn based on behaviour mapping data 

  Hindre, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2021)
  Urban areas often do not offer enough natural and healthy environment to citizens. Regardless of the urban sprawl, designing and planning of blue spaces is not developing this fast. Modern citizens are spending less time ...
 • Tartu Forseliuse kooli hoovi disainprojekt: järgmine samm 

  Väljari, Karolin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tartu Forseliuse kool on pika ajalooga uhke kool, mille hoov on jäänud tähelepanuta. Töö eesmärgiks on muuta koolihoovi elavamaks, jättes võimalikult palju elemente hoovis nii nagu nad on ning lisades uusi elemente. Elemendid ...
 • Off-Leash linnapark koertele 

  Raidla, Häly (Eesti Maaülikool, 2021)
  Planeeringu ala asub Rakvere linna piiril ja on suure potentsiaaliga koht. Sealne tehislik mägi, koos lookleva soolika ojaga, maapind mis annab juurde isikupära ja metsa tukk mis on sinna isetekkeline ja kasvab nii kuidas ...
 • Tähtvere mõisapargi kujundusprojekt 

  Arumets, Raili (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tartu Tähtvere linnaosas paiknev Tähtvere park on säilinud osa kunagisest ajaloolisest mõisapargist, kuid viimase sajandi jooksul pargis läbi viidud muudatuste ja vähese hoolduse mõjul ei ole paiga ajalugu enam kohapeal ...
 • Hydrometeorological and climatic control over lake phytoplankton : the importance of time scales 

  Janatian, Nasime (Eesti Maaülikool, 2021)
  Phytoplankton reflects changes in the environment and plays a vital role in biogeochemical cycles and the climate system. The thesis attempts to link the phytoplankton dynamics with the timing, intensity, and duration of ...
 • Põllumajandustootjate valikud ja kogemus ühise põllumajanduspoliitika rohestamise tavade rakendamisel 

  Põldma, Merje (Eesti Maaülikool, 2021)
  ÜPP keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks pidid otsetoetuste saajad hakkama 2015. aastast järgima kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid e rohestamise tavasid (põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, püsirohumaa ...
 • Herbivooria määr globaalsel skaalal 

  Jegorenkova, Darja (Eesti Maaülikool, 2021)
  1990ndatel aastatel märkasid Coley ja Barone (1996), et herbivooria määr on troopikas oluliselt kõrgem kui parasvöötmes. Nende töö sai herbivooria laiuskraadilise hüpoteesi aluseks. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on ...
 • Biostimulantide mõju pelargooni (Pelargonium L Her.) kasvule ja õitsemisele 

  Kaldmäe, Maarika (Eesti Maaülikool, 2021)
  Pelargoon on üks populaarsemaid konteinertaimi juba üle saja aasta. Populaarsuse põhjuseks on taimede vastupidavus, värvikirevad õied ning lopsakas kasvulaad, mistõttu võib pelargooni kasvatada nii toas kui õues. Katsed ...
 • Karusmarja sortide võrdlev hindamine 

  Kutti, Marika (Eesti Maaülikool, 2021)
  Karusmari on kasvuolude suhtes suhteliselt vähenõudlik, teda hinnatakse varajase küpsuse, kõrge saagikuse, heade dieetiliste omaduste ja mitmekesise kasutusotstarbe poolest. Karusmar-jasortiment täieneb pidevalt, uued ...
 • Pepiino mosaiikviiruse esinemine Eestis müüdavates tomatites 

  Kõrve, Elisabeth-Lisette (Eesti Maaülikool, 2021)
  Pepiino mosaiikviirus (PepMV, Pepino mosaic virus, perekond Potexvirus, sugukond Alphaflexiviridae) on mehhaanilisel teel ning seemnete kaudu leviv ohtlik tomativiirus. Seni ei ole seda Eesti katmikaladel leitud. Esmakordselt ...
 • Ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera L.) noorjärkude kasvatamise katse RMK Põlula kalakasvatuskeskuses 

  Klaas, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eestis on veel ainult üks jõgi, kus leidub elusaid ebapärlikarpe. Paraku on sellegi põhi maaparandustööde ja kobraste tegevuse tõttu mudastunud ja vee kvaliteet halvenenud. Viimastel aastakümnetel on sigimine olnud ...
 • Pathogenic and arbuscular mycorrhizal fungi in potato fields in Estonia 

  Loit, Kaire (Eesti Maaülikool, 2021)
  Soil fungi have fundamental ecological roles as decomposers, mutualists, and pathogens of plants. Roots of agricultural plants are hosts for various microorganisms. These include many harmful, often soilborne, pathogens, ...
 • Aedmustika (Vaccinium) kasv ja saagikus kõrges plastiktunnelis 

  Laane, Marina (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maailmas on mustikate sordiaretus keskendunud kännasmustikale ja silmmustikale, poolkõrge mustikas on aga külmakindlam ning sobib kasvatamiseks põhjapoolsemates piirkondades. Uute sobilike sortide välja selgitamise ...
 • Kas metsise (Tetrao urogallus) uni on rahulik? 

  Vinnal, Kalli (Eesti Maaülikool, 2021)
  Uni on perioodiline puhkeseisund, mil kaob taju ümbritseva keskkonnaga. Aina enam lisandub uuringuid unest, kuid peamiselt vaid imetajatest. Imetajatest eristab lindude und kiire une kestus, mis tähendab, et lindude ...

View more