Now showing items 1-2 of 2

  • Karula rahvuspargi maastiku muutused viimasel sajal aastal 

    Ansper, Ave (2016)
    Maastikud meie ümber on pidevas muutumises ja tänapäevane maastik on minevikus toimunud protsesside tulemus. Ajalooliste kaartide võrdlemine annab võimaluse analüüsida maastike muutumist ajas ning saada vajalikku ...
  • Landscape Change, Landscape Perception and The Latvian Countryside 

    Bell, Simon (Eesti Maaülikool, 2009)
    Läti taasiseseisvumine algatas maapiirkondades mitmed olulised põllumajanduse, maaomandi ning sotsiaalsete ja majanduslike muutustega seotud protsessid. Praeguseid protsesse maastikus on oluline tõlgendada pika evolutsiooniahela ...