Now showing items 1151-1170 of 1583

 • Raadiosagedusliku elektromagnetvälja mõju Arthrospira (Spirulina) platensise produktsioonile 

  London, Teilo Tõnn (Eesti Maaülikool, 2017)
  Arthrospira perekonna liikide kasvatamise tööstuslik potensiaal on laialdaselt tuntud. A. platensist saab kasutada toiduks või toota sellest valke, beetakaroteeni, vitamiine, fükotsüaniini ja gamma-linoleenhapet. (Vonshak, ...
 • Rabapinnase koormustaluvus räätsadega ja tavalise tallamise korral 

  Kabitova, Kristina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolev töö annab ülevaate soode kujunemisest, levikust, loodusväärtusest ja aja veermisest soos. Töö peamiseks uuringuobjektiks on Kullisoo raba ning rabapinnale avalduva rekreatsioonikoormuse mõju uurimine. Põhitähelepanu ...
 • Rahulolu uuring RMK Elistvere looduskeskuse loodusõppeprogrammidega 

  Tenisson, Simon (2012)
  Kokkuvõtvalt võib öelda, et grupid, kes RMK Elistvere looduskeskuse loodusõppeprogramme on külastanud, on rahule jäänud sealt saadava kogemusega. Küsitluse käigus selgus, et meeldis ennekõike programmi läbi viiva giidi ...
 • Rahvastiku olukord sotsiaalselt aktiivsetes Eesti külades „Aasta külade“ laureaatide näitel 

  Oga, Mattias (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kaasaja Eesti maa-kohtadest tuleb üldiselt probleemikeskseid kajastusi, probleemideks on näiteks ääremaastumine, külade tühjenemine, üldine rahvastiku vähenemine ning vananemine. Nende varjus on olemas ka positiivseid ...
 • Rail Balticu trassi loodus- ja kultuuriväärtused 

  Karus, Mairis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rail Baltic on kavandatav moodne ja keskkonnasõbralik kiirraudtee, mis ühendab Baltimaad Euroopaga. Tegemis on Euroopa standardile vastava kiirraudteega, mis kulgeb Eesti territooriumil läbi Harju, Rapla ja Pärnu maakonna. ...
 • Rajakaamerate kasutamine ulukite arvukuse hindamisel, kasutades juhusliku kohtamise mudelit 

  Kuiv, Kätriin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Ulukiseire on oluline jätkusuutlikuks eluslooduse majandamiseks. Viimastel aastatel on populaarsemaks muutunud rajakaamerate kasutus ulukiseires ning kaamerate kasutamise hõlbustamiseks ja tulemuste täpsemaks muutmiseks ...
 • Rakvere linna lähiümbruses aastatel 2005-2013 kehtestatud elamuarenduse detailplaneeringute kaardistamine ja analüüs 

  Konso, Ave (2015)
  Eestis algas intensiivne uusasumite rajamine linnatagustele maadele 2000. aastate alguses. Rakvere linna tagamaal sai suurem uuselamualade planeerimine alguse 2005 - 2006 aastal. Eestis on valglinnastumist uuritud peamiselt ...
 • Rannaniit kui loodusturismi ressurss 

  Sula, Evelin (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida rannaniitude kasutamist loodusturismi ressursina. Uurimistöö hüpoteesiks püstitati: „Rannaniit on vähe kasutatud, aga suure potentsiaaliga loodusturismi ressurss.“ Uurimisvaldkonnale ...
 • Rannaniitude taimestiku liigilise koosseisu muutused erineva majandamise tingimustes 

  Enno, Gert (2016)
  Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida 14 erineva rannaniidu taimestiku liigilise koosseisu muutusi erineva majandamise tingimustes. Uurimisvaldkonnale lahenduse leidmiseks anti töös ülevaade rannaniitude levikust, ...
 • Ranniku roostumise mõju kahlajate pesitsusaladele rannaniitudel 

  Männaste, Rutt (2012)
  Käesolevas uurimustöös seostati roostikumõju kahlajatele pesitsuspaigana, kus kaardistatud taimkattetüüpidega analüüsiti mõju territoriaalsetele kahlajatele. Rannaniidud on oma ohustatuse tõttu väärtuslikud elupaigad ...
 • Rapsitaime väliskuju ja saagikuse vahelised seosed 

  Laande, Kevin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Rapsitaim on maailmas üks olulisemaid õlikultuure. Rapsitaime ehituse uurimisega on tegeletud vähem kui teraviljadega. Töö eesmärgiks on uurida, kas ja kuidas rapsitaime ehituslikud parameetrid pärsivad taime saagikust. Töös ...
 • Rapsitaime väliskuju ja saagikuse vahelised seosed, tulenevalt reavahest 

  Laande, Kevin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Rapsitaime väliskuju on vähe uuritud. Rapsitaimel on võime oma väliskuju muuta tulenevalt erinevatest mõjutavatest faktoritest. Taime arhitektuur mõjutab omakorda taimede seemnesaagikuse moodustumist. Töö eesmärgiks oli ...
 • Raskmetallidega reostunud mulla puhastaine rapsi ja Sarepta sinepi abil 

  Eek, Lea (2013)
  Üha suureneva tööstusharu kasvuga paiskub õhku ja ladestub mulda kahjulike metalliühendeid, mida on võimalik mullast eemaldada lisaks kallitele masinatele ka taimedega. Siiani on tehtud katseid ja tulemusi välja toodud, ...
 • Raskmetallidega reostunud mulla puhastamine maisi ja päevalille abil 

  Laine, Helina (2013)
  Töö tausta kirjeldus: Traditsioonilised mullapuhastamise meetodid on energiamahukad ning kallid, seega otsitakse võimalusi, kuidas võimalikult keskkonnasõbralikult ning odavalt mullast raskmetalle eemaldada. 1980-ndatel ...
 • Ratsiooni jõusööda osakaalu mõju lihaveise nuumajõudlusele ja tasuvusele 

  Kruusimägi, Marko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistri töö on eesmärgiks selgitada täisratsioonilise segasööda jõusööda osakaalu mõju šarolee tõugu lihaveise pullide jõudlusnäitajatele ja majanduslikule tasuvusele. 178- päevases nuumamiskatses osales 40 šarolee ...
 • Ratsutamise mõju metsastunud luidete taimestikule 

  Raudsepp, Ere (2016)
  Töö teoreetilises osas antakse ülevaade hobustega tallamise mõjust looduskeskkonnale. Tehtud on palju uuringuid tallamise mõjust pinnasele. Ratsutamise mõju keskkonnale on vähem uuritud, peamiselt USA-s ja Austraalias. ...
 • Rattaliikluse analüüs Eesti Maaülikooli linnakus 

  Laherand, Kertu (Eesti Maaülikool, 2021)
  Üha rohelisema mõtteviisiga maailmas on rattaliikluse osakaal linnades pea kõikjal maailmas tõusnud. Linnaruumis on lisaks efektiivsele ühistranspordile parimaks alternatiiviks eraautole ratas. Bakalaureusetöö eesmärk on ...
 • Raudtee ala kujundusprojekt: Killud 

  Saluorg, Oliver (2014)
  Projektala asub Tartu linnas, Tammelinna ja Karlova linnaosa vahel. Riia tänavast mööda raudteed kuni Väike-kaare tänavani. Tegemist on tasase alaga, millel on vähesel määral pinnamoe muutusi. Alustasin projekti tegemist ...
 • Raudteeäärse ala kujundusprojekt 

  Rennit, Piret (2012)
  Töö tulemusena on valminud läbi koostaja silmade projektlahendus, pakkudes välja ühe võimaluse, kuidas ala atraktiivseks muuta. Esiteks selgitan eelmisel semestril valminud projekti ülekannet praegusele projektalale. ...
 • Ravimtaimede kasutamine Eestis enne ja nüüd 

  Kutti, Villem (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ajaloolased on välja selgitanud, et juba sumerid kasutasid taimi enda ravimise eesmärgil. Isegi piiblis on mainitud ravimtaimede kasutamist. Väga olulised olid ravimtaimed ka vanade kreeklaste jaoks, kes pöörasid suurt ...