Now showing items 340-359 of 1583

 • Geenitehnoloogia kasutamine tomati näitel 

  Urbalu, Lauri (2013)
  Diplomitöö tegemisel lähtuti geenitehnoloogia võimalustest ja kasutusest tänapäeval. Eraldi spetsialiseeruti tomati järelküpsemise pikendamisele läbi geneetilise muundamise. Töö eesmärgiks oli uurida erinevaid vahendeid ...
 • Geenitehnoloogia kasutamise võimalused kartuli näitel 

  Matus, Helena (2012)
  Töö koostamisel lähtuti sellest,et millised on geenitehnoloogia võimalused valitud kultuuri (kartuli) aretamisel. Töö eesmärgiks oli uurida kartuli sobivust geneetiliselt muundatud kultuurina ja välja tuua geneetiliselt ...
 • Geneetiliselt muundatud maisi keskkonnamõju Eestis 

  Siiman, Siim (2015)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli anda ülevaade maisi kasvatamisest Eestis, GM maisist ja selle kasvatamisest ning samuti GM maisi mõjudest keskkonnale: mõju mitteeesmärk putukatele ja leviku potentsiaal transpordiga. ...
 • Genetic diversity, genotypic structure and vulnerability of native populations of sickle medic (Medicago sativa ssp. falcata) in Estonia 

  Kaljund, Karin (Eesti Maaülikool, 2013)
  The thesis addresses three important problems of plant population biology and ecology by studying Estonian populations of sickle medic Medicago sativa L. ssp. falcata (L.) Arcangeli (hereafter falcata), as a model plant ...
 • Genotüübi ja kasvukoha mõju lauaviinamarjade kvaliteedile katmikala tingimustes 

  Toomsoo, Tairi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Viinamarjakasvatuse vastu tuntakse järjest suurenevat huvi, kuid katmikala tingimustesse sobivate lauamarjade valik on limiteeritud ning seega on käesolevas töös uuritud erinevate sortide käitumist ja kvaliteeti katmikalal ...
 • Genotüübi ja väetamise mõju mustikaviljade keemilisele koostisele maheviljeluse tingimustes 

  Leit, Iris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tootjatele on paremaks protsessi planeerimiseks vajalik erinevate sortide valik, samas tarbijad ootavad tervislikke marju, mis on kõrgete antioksüdatiivsete omadustega ja maitsvad. Antud töö eesmärgiks oli uurida genotüübi ...
 • Genotüübi mõju küüslaugu kasvule ja saagikusele 

  Suits, Tõnis (2013)
  Küüslaugu kasvatamine on viimase aastakümne jooksul kogunud nii hobikasvatajate kui tootjate seas huvi. Küüslaugu kasvupind on olnud viimastel aastatel väga muutlik, kuna tootjatel puudub ülevaade korralikust istutusmaterjalist. ...
 • Genotüübi mõju küüslaugu kasvule ja saagikusele 

  Köörna, Liis (2014)
  Iga aastaga suurenev küüslaugu pind näitab, et huvi küüslaugu ja selle kasvatamise vastu on suur. Selleks, et oleks Eesti kliimatingimustesse sobivat istutusmaterjali leida viidi läbi katse, mille eesmärgiks on uurida ...
 • Genotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamisel 

  Tiideberg, Liina (2015)
  Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada genotüübi mõju katmikala tingimustes lauaviinamarjade kvaliteedile. Uurimustöös püstitatud hüpoteesideks oli, et lauaviinamarjade kvaliteeti mõjutab genotüüp ja turustamisstandardile ...
 • Genotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamisel 

  Oss, Taisi (2016)
  Magistritöös püstitatud hüpoteesiks oli, et katmikalal kasvanud lauaviinamarjade kvaliteet vastab turustamisstandardis toodud nõuetele. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada välja, kas kiletunnelis kasvatatavate lauamarjaks ...
 • Geograafilised infosüsteemid Eesti riigiametites 

  Kümnik, Marianne (Eesti Maaülikool, 2021)
  Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada geograafliste infosüsteemide kasutusvõimalused ning olulisus Eesti riigiametites. Selleks, et uurimiseesmärki täita on püsitatud viis uurimisküsimust: 1) Milliste toimingute ...
 • Geoinformaatika õpetamine Eesti üldhariduskoolides 

  Sulg, Silva (Eesti Maaülikool, 2017)
  Geoinfosüsteemid on olulised erinevate spetsialistide igapäevatöös ning selle õpetamine põhikoolis või gümnaasiumis arendab õpilastel ruumilist mõtlemist ning aitab õpilastel luua erinevate eluvaldkondade vahel paremini ...
 • Geoinfosüsteemide kasutamine hädaolukordade haldamisel Eesti ametite näitel 

  Magnus, Evelin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Geoinfosüsteemide kasutamine hädaolukordade erinevates etappides on maailmas laialt levinud ning annab olulise panuse ajakriitilises olukorras õigete juhtimisotsuste vastuvõtmisele, millest võib sõltuda inimeste elu ja ...
 • Green balance 

  Lobunkova, Elina (Eesti Maaülikool, 2017)
  The given project was composed as Eesti Maaülikooli Põllumajandu- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri graduation thesis. The thesis contains some solutions about how to change the residential and business areas ...
 • Green Roofs 

  Bastola, Rajendra (Eesti Maaülikool, 2019)
  As urbanization increases it is critical to find the balance between human development requirements and environmental concerns. The conventional usability of the green roof has evolved and acquired a more responsible ...
 • Gumistari mõju kartuli (Solanum Tuberosum L.) sordile ‘Ants’ 

  Uibopuu, Oliver (2013)
  Kartul on maailmas üks tähtsamaid ja kasvatatavamaid kultuure. Elanikkonna kartulivajaduste rahuldamiseks on vaja kasutada õigeid agrotehnilisi võtteid, mille abil kasvatada kvaliteetne saak ning tagada kartuli kaubandusliku ...
 • Haanjamaa turismiettevõtete areng 

  Kons, Egle (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös on uuritud Haanja, kui turismisihtkoha jätkusuutlikkust ja turismi arengut algusaegadest tänapäevani. Varasemalt pole konkreetselt ainult Haanjamaa turismi puudutavat uurimust läbi viidud, mistõttu see ...
 • Haanjamaa võimalused päranditurismi sihtkohana 

  Saarnits, Pille (2015)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata päranditurismi võimalusi Haanjamaal – piirkonnas, mida on turismisihtkohana tunnustatud juba 1920. aastatest. Haanjamaa käesoleva töö mõistes tähistab Haanja kõrgustiku kõige ...
 • Haapsalu Piiskopilinnuse arendamine aktiivseks ja populaarseks turismiatraktsiooniks 

  Sternfeld, Ahto (2013)
  Eesti linnused omavad suurt tähtsust tutvustamaks välisturistidele meie ajalugu ja kultuuri, selle tarbeks on hakatud arendama linnuseid turismiobjektideks. Antud bakalaureusetöö eesmärk on anda uurimuslik ülevaade ...
 • Habemiku Grupi ettevõtete rajatava kuivati tasuvusanalüüs 

  Rässa, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate Habemiku Grupi tootmise hetkeolukorrast. Tegu on ettevõtteid koondava grupiga, mille tootmispinnaks on hetkel ligikaudu 1300 ha. Ülevaade antakse grupi praeguste tootmismahtude ja kasutatava ...