Now showing items 100-119 of 127

 • Taimekaitsepritside valiku kriteeriumid 

  Jõesalu, Andres (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimekaitse on põllumajandustootmise juures tähtis valdkond. Sellest oleneb saagikus, millest omakorda ettevõtte majanduslik edukus. Pestitsiidide hinnad on kõrged ja seega on vaja saavutada nende maksimaalne toime. ...
 • Teeninduskorvi riputusrakiste arendamine pulbervärviliinile 

  Kinks, Karl (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö on teostatud koostöös OÜ Tarmeteciga, kus tootmisteenusena teostatav teeninduskorvide värvimine on plaanis juurutada uuele pulbervärvimiseliinile, seetõttu tekkis neil vajadus uue tehnoloogiaga rakiste ...
 • Tehnoloogiaprojekt 500-kohalisele vasikalaudale 

  Reiman, Ande (2015)
  Veis on Eesti aladel olnud tähtsaimaks põllumajandusloomaks juba ammustest aegadest. Kui algselt oli veis tööloomaks, siis 19 sajandil hakati neid pidama kui piima- ja lihaloomana. Sellest ajast peale on piimatootmises ...
 • Tehnoloogiate ja seadmete valik piimatootmises 

  Ott, Janno (2014)
  Siinse töö eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida, kas ja kui suurel määral on Eesti farmides tehnoloogiat kasutatud, millised on võimalused tehnoloogia osas ning millist mõju on tehnoloogia areng piimatootmisele ...
 • Tera- ja kaunviljade valtsmuljuri laboratoorse töö arendus 

  Kukk, Alari (2016)
  Aastaid on Eesti Maaülikoolis Tehnikainstituudis kasutatud laborseadmetena vasarveskit. 2015 aastal soetati Euroopa Liidu finantseerimise toel uus valtsmuljur. Päevakorda kerkis vajadus tutvuda uue valtsmuljuriga „Neuero ...
 • Teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimise projekt 600 hektarilisele talule 

  Rosenberg, Ragnar (2015)
  Käesolevas lõputöös on käsitletud Roosu talu teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimist. Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on kirjeldatud Roosu talu ning selle teravilja tootmist ja hetkel kasutuses olevaid ...
 • Teraviljakombainide koristuskulude analüüs 

  Järvamägi, Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöös käsitletakse teraviljakombainide koristuskulude suurust ja püütakse leida seda mõjutavaid tegureid. Töö eesmärgiks on määratleda kõigi valitud teraviljakombainide massi- ja pindalatootlikkused ning arvutada ...
 • Teraviljakoristustehnoloogiate valikukriteeriumite analüüs 

  Dreiling, Ervin (2014)
  Lõputöö eesmärgiks oli teha parima võimaliku teraviljakombaini valik konkreetsele Eesti teraviljatootjale. Selleks analüüsiti tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega, tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega ...
 • Teraviljakülvikute valikumetoodika kirteeriumid 

  Kendaru, Tarvi (2014)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli leida valikukriteeriumid, mille järgi otsustatakse külviku soetamine majanditesse. Selleks tuli välja tuua iga külviku eripära ja mis tingimustes on sellega kõige mõistlikum tööd teha. ...
 • Termoplastide vaakumvormimise seade 

  Linde, Heimar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks on disainida ja konstrueerida seade termoplastide vormimiseks vaakumiga, mis võimaldaks vormida suurema formaadiga detaile, kui turul leiduvad alternatiivid. Seadme konstrueerimisel tekkinud ...
 • Termoplastplaadi painutuspingi eskiisprojekt 

  Tamm, Mehis (2015)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida termoplastplaadi painutuspingi eskiisprojekt. Projekt on välja kujunenud SKV Instrument OÜ-le esitatud tellimustööst. Masina projekteerimisel tuli lähtuda tellija poolt ette antud ...
 • Toorepere "Dimmer" kvaliteedi parandamine Enics AS näitel 

  Raimla, Konstantin (2012)
  Käesolevas lõputöös uuriti tootepere „Dimmer“ kvaliteedi parendamise võimalust. Uurimustöö eesmärk oli anda kliendile kui ka ettevõttele soovitusi, kuidas kvaliteeti tõsta. Antud eesmärgi täitmiseks tuli autoril tutvuda ...
 • Tööstuskontrolleri baasil katelseadmete õppelabori katlastendidele energiaarvesti koostamine 

  Tepponainen, Timo (2016)
  Antud lõputöö projekti eesmärk oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi õppehoone katelseadmete õppelabori kahele katlastendile energiaarvesti, mis lihtsustab katlastendidel läbiviidavaid katseid. Katla energia ...
 • Traktorite tehnohooldust mõjutavate tegurite analüüs Fendt traktorite näitel 

  Lüüs, Lenno (2015)
  Seoses järjest keerulisemate tehnoloogiliste lahendustega kaasaegsete traktorite levikuga on muutunud aktuaalsemaks ka tehnohoolduse olulisus ja sellega seonduv korraldamise probleem. Traktorite tehnohooldus on keerukas ...
 • Trükkplaadi osaliselt automatiseeritud kooste kontrollseade väiketootjale 

  Eisler, Lauri (2013)
  lõputöös projekteeriti poolautomaatne kvaliteedikontrolli koordinaatlaud väikeettevõttele, koostöös ettevõtetega Jeko Disain OÜ ja Ldiamon AS. Projekteeritud koordinaatlaud on mõeldud kasutamiseks elektroonikakoostete ...
 • Üles lae alla avatava sektsioonilise garaažiukse juhtsüsteem 

  Guske, Aivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Garaažiukse juhtsüsteemid on olnud kasutusel juba aastakümneid ning need lihtsustavad garaažiukse avamist ja sulgemist. Valida saab mitme erineva seadme vahel. Paraku ei ole võimalik arvestada iga garaaži eripäradega või ...
 • Väätsa Agro farmiseadmete kasutus-, hooldus- ja remondijuhendid 

  Kört, Vidrik (2015)
  Väätsa Agro AS soovis uue Lõõla suurfarmi igapäevase töö sujuvuse tagamiseks, ning farmimehaaniku töö lihtsustamiseks, kokkuvõtliku farmiseadmete kasutus-, hooldus- ja remondijuhendite koostamist. Vaatlusandmeid ja ...
 • Väikebussi lisapakiruumi eskiisprojekt 

  Sander, Rauno (2013)
  Antud töö eesmärgiks oli leida lahendus 19 reisija pagasi mahutamiseks väikebussides. Lahendustena oli välja pakutud nii järelhaagise kui ka bussi sisese pakiruumi võimalikkust, kuid lõpptulemusena leidis autor, et kuna ...
 • Väikeetteettevõte teraviljakuivati valikukriteeriumid 

  Truup, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tõhus kuivati on teravilja kasvatamisel äärmiselt oluline element. Kuivatist oleneb teravilja kvaliteet ning see avaldab mõju ettevõttele majanduslikult. Erinevaid kuivati pakkujaid turul on palju. Nüüdisaja kuivatamise ...
 • Väikesekubatuurilise sisepõlemismootoriga kettsaagide koormusstend 

  Roosileht, Andres Raido (Eesti Maaülikool, 2018)
  Seoses ettevõtte sooviga tõsta oma mootorsaagide remondivõimekust on tarvis leida võimalus kiirelt remondijärgselt kontrollida sae korrektset töötamist normaalsetes töötingimustes. Hetkeseisuga turul puuduvad sobivad ...