Recent Submissions

 • Silo tootmise ja fermentatsiooni kvaliteedi vaheliste seoste uurimine 

  Lohvart, Annabell (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös uuriti tootmise mõju silo fermentatsioonile ja keemilisele koostisele. Selleks koostati 2016. aasta siloproovide analüüsi tulemustest MS Excel 2013 programmi andmebaas. Silo tootmistegurite analüüsil ...
 • Anti-Müllerian hormone and carnitine concentration in the serum of Holstein cows 

  Teppo, Pihla Alina Margarita (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ovum pick up (OPU) and in vitro fertilization has become a popular way of producing genetically superior cattle. The quality of oocytes has a big impact on the outcome of this procedure. Anti-Müllerian hormone (AMH) ...
 • Kitsepiima koostise ja kaseiinimitsellide suuruse mõju piima laapuvusele 

  Matto, Johanna (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lehmapiima kaseiinimitsellide suurusjaotust ja laapumisomadusi ning neid mõjutavaid tegureid on varasemalt põhjalikult uuritud, kuid vastavaid kitsepiima alaseid uuringuid on tehtud oluliselt vähem. Käesoleva töö kirjanduse ...
 • Seroprevalence of Cryptosporidium spp. in humans in Estonia 

  Puustjärvi, Päivi Johanna (Eesti Maaülikool, 2019)
  During the past ten years the Estonian Health Board reports have showed under five reported cryptosporidiosis cases per year. The true number of infected individuals remains unclear but it is assumed to be higher than ...
 • Mustasõstra-õunapüree kasutamine keeduvorsti valmistamisel 

  Raja, Liina (Eesti Maaülikool, 2019)
  Toiduainetööstuses kasutatakse ühe tarretava ainena želatiini, mida toodetakse kollageeni osalisel hüdrolüüsimisel looma nahast, luudest või sidekoest. Kõige rohkem kasutatakse seanaha happelist ja termilist töötlust. ...
 • Mikrobioloogiline mitmekesisus ning MRSA esinemine parmesan tüüpi juustu soolvees 

  Tšepelevitš, Vitali (Eesti Maaülikool, 2019)
  Staphylococcus aureus on levinud inimpatogeen, mis põhjustab toiduga seotud haiguspuhanguid, rakendades selleks mitmesuguseid resistentsusmehhanisme ja virulentsustegureid. Mitmed S. aureus’e tüved produtseerivad erinevaid ...
 • Selektiivse antibiootikumiravi mõju udaratervisele 

  Kallasmaa, Kertlin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Intramammaarsete infektsioonide (IMI) tekkerisk on kõrgem kinnisperioodi alguses ja lõpus. Kinnisperioodil tekkiva IMI raviks kasutatakse pikatoimelisi intramammaarselt manustatavaid antibiootikume, kuid antibiootikumide ...
 • Staphylococcus aureus parmesan tüüpi juustu soolveevannide biokiles 

  Stahhovskaja, Katrin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Staphylococcus aureus on tuntud kui toidupatogeen, olles võimeline produtseerima termotolerantseid enterotoksiine, mistõttu toiduainete tööstustes on vajalik jälgida, et selliseid tüvesid tootmiskeskkonnas ei esineks ega ...
 • Parmesan tüüpi juustu soolvee keemilise ja mikrobioloogilise kvaliteedi dünaamika 

  Verner, Nadežda (Eesti Maaülikool, 2019)
  Juustu soolamine on üks olulisematest tehnoloogilistest etappidest, mis tagab valmistoote maitse ja tekstuuri mis on tüüpiline antud juustusordi jaoks. Soolvee mikrobioloogilisest tasakaalust sõltub juustu kvaliteet ja ...
 • Võist isoleeritud Bacillus spp. identifitseerimine API kit meetodil 

  Bondareva, Alina (Eesti Maaülikool, 2019)
  Või on laialt kasutuses olev piimatoode, mis oma kõrge rasvasisalduse (82%) tõttu ei ole mikroorganismidele soodsaks kasvukeskkonnaks. Küll aga võib mikroobe esineda või plasmafaasis, mis sisaldab mikroobidele piisavalt ...
 • Kõrgsurvetöötluse mõju piima koostisosadele ja toote omadustele 

  Selge, Gert (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kirjanduse põhjal valminud lõputöö on õppematerjal, mis koosneb kolmest osast: kirjandusülevaade protsessist, esitlusslaidid ja kontrollharjutus. Lõputöö teema on aktuaalne, kuna tegemist on võrdlemisi uue tehnoloogiaga, ...
 • Proteiinid taimsest toorainest 

  Tähtjärv, Tuuli-Ly (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida erinevaid taimseid proteiiniallikaid. Samuti uurida Eestis üha enam kasvatama hakatud kultuure, põldhernest ja põlduba ning nende kuivaines sisalduvat proteiini. Töös uuriti erinevaid ...
 • Lehmapiima koostise aastaringne muutumine ja selle mõju piima laapuvusele 

  Topnik, Kaidi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Piima kvaliteedil, omadustel ja selle muutuval koostisel on suur tähtsus piimast valmistatud toodete kvaliteedile ja omadustele. Töö eesmärgiks oli iseloomustada põhiliste piima koostis- ja kvaliteedinäitajate aastaringset ...
 • Starterkultuuride mõju kombucha fermentatsioonile 

  Abel, Maarja (Eesti Maaülikool, 2019)
  Teeseenejoogi ehk kombucha tarvitamine on muutunud viimastel aastatel väga populaarseks nii mujal maailmas kui ka Eestis. Probleemiks on aga see, et nii Eestis kui mujal maailmas on teeseenega seoses läbi viidud väga ...
 • Eesti piimalehmade eluea pikkust mõjutavad farmi tegurid 

  Leis, Eneli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kuigi piimalehmade praakimismäära suurenemine viimastel aastakümnetel ei ole leidnud otsest kinnitust, on aastatega vähenenud lehmade keskmine eluiga. Viie aastaga on Eesti lehmade keskmine eluiga kahanenud 107 päeva, ...
 • Eeterlike õlide kasutamine toiduainetööstuses 

  Anier, Liisa (Eesti Maaülikool, 2019)
  Viimastel aastatel on tarbijad üha enam huvitatud toiduainete tootmismeetoditest ja toidus sisalduvatest komponentidest. Seeläbi on suurenenud nõudlus toiduainetele, mis on „võimalikult puhtad ehk sünteetiliste lisandite ...
 • Second generation anticoagulant rodenticides in birds of prey of Estonia 

  Peetris, Priit (Eesti Maaülikool, 2019)
  The usage of anticoagulant rodenticides has been increasing in the last few decades consequently endangering wild carnivorous species, the birds of prey, through secondary poisoning. In a similar study conducted in Denmark ...
 • Ülevaade silmalau neoplaasiatest koertel, nende poolt tekitatavad muutused, kliinilised tunnused, diagnoosimine ja ravi 

  Malinen, Sigrid-Susanna (Eesti Maaülikool, 2019)
  Koertel esineb silmalau kasvajaid tihti ning tugevas ülekaalus on healoomulised kasvajad. Üldiselt koertel esinevad halvaloomulised neoplaasiad ei metastaseeru, kuid on erandeid (halvaloomuline melanoom, lamerakuline ...
 • The use of equine nutritional supplements in Finland 

  Isotalo, Kiia Greta (Eesti Maaülikool, 2019)
  The use of nutritional supplements is widespread within many horse owners and caretakers, despite the fact that the scientific evidence of their efficacy is often limited. This study aimed to describe the use of nutritional ...
 • Inflammatory indicators in the diagnosis of subclinical mastitis 

  Vainonen, Miila Katarina (Eesti Maaülikool, 2019)
  Subclinical mastitis is caused by multiple udder pathogens and is the most prevalent and costly disease of the modern dairy industry. Early detection and proper identification methods for detection of subclinical mastitis ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.