Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrokliima parameetrid sporthobuste tallides talveperioodil 

    Peterson, Maria (2015)
    Antud magistritöö eesmärk oli uurida kahe sporthobuste talli mikrokliima parameetreid, siseparameetrite seost välise ilmastikuga ning ka talli siseseid seoseid. Samuti lähtuti töös tallide ehituslikest iseärasustest ning ...