Now showing items 1-1 of 1

  • Eesti lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus 

    Sild, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2021)
    Lihaveisekasvatusega tegelemisel on oluline valida sobiv tõug. Teeme seda vastavalt olemasolevale maa ressursile ning seejuures tunda lihatõuge iseloomustavaid näitajaid. Magistritöö eesmärk oli võrrelda Eestis ...