Now showing items 1-2 of 2

  • Comparing health and welfare of pigs farmed in conventional and in organic systems in Estonia 

    Piibor, Johanna (Eesti Maaülikool, 2020)
    In 2014 the Estonian Veterinary and Food Safety board passed a decree forbidding swine to have access to outdoors, because of the spread of African swine fever. Since then all pigs have been kept inside, possibly influencing ...
  • Lehma udara piima leket mõjutavad tegurid 

    Altosaar, Elisa (2013)
    Robotlüpsi kasutusele võtuga on hakatud lüpsilehmadel täheldama sagedasemat piima lekke esinemist. Antud lõputöö eesmärk oli uurida piima lekke seost ja piima toodangu näitajatega. Eesmärgiks oli teha kindlaks piima lekke ...