Now showing items 1-1 of 1

  • Ahvena ( Perca fluviatilis L.) kasvust Eesti väikejärvedes 

    Mandel, Martin (2013)
    Käesoleva töö raames mõõdeti kokku pikkuse tagasiarvutamiseks kindlal aastal 462 ahvena kaaneluud, kellest 339 olid emased ning 122 isased. Valimi koostamisel välditi väikejärvi, mis on koormatud kutseliste kalapüügivahenditega, ...